Bolig- og Byplanprisen til Haugesund

Fredag 23. oktober ble «Bolig- og Byplanprisen 2020»  tildelt Haugesund kommune for sitt fremragende arbeid med prosjektet «Områdeplan Flotmyr».

Norsk Bolig- og Byplanforening avholdt generalforsamling og delte ut Bolig- og byplanprisen for 2020 fredag 23. oktober. Utdelingen av denne prisen skjer hvert annet år, og formålet er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging.

Årets jury hadde fem gode kandidater til vurdering der prosjektene godt illustrerte de ulike problemstillingene samfunnsplanleggere møter.

Utviklingsprosjektet i Haugesund utmerket seg spesielt. I dette prosjektet, som er en områderegulering, har kommunen jobbet strategisk godt fra innledende arbeider og åpen konkurranse om utvikling av området i 2011 via medvirkning og utredninger til en ferdig vedtatt områdeplan i 2019.

Juryen berømmer kommunen for å bruke den innovasjonen som en arkiktektkonkurranse for unge arkitekter medfører og la den være sentral i utviklingen av planen. På den måten har det blitt en plan som ikke bare lager en ramme for den videre utviklingen men en helhetlig visjon for fremtidig utvikling.

Småbyen og eneboligområde

Spesielt designhåndboken peker på viktige problemstillinger som prosjektet berører. Den viser hvordan overordnede målsettinger om bokvalitet, mobilitet, bærekraft, folkehelse og byutvikling kan løses i praksis.

Planavdelingen i Haugesund kommune som har arbeidet lenge med Flotmyrprosjektet.

Plangrepet viser et godt eksempel på hvordan man kan skape en bymessig opplevelse i møtet mellom småbyen og det omkringliggende eneboligområde og den nye bebyggelsen er overbevisende løst, ikke bare som typologi men med løsninger for lokalt økosystem og klima og en strategi for ulike boformer. De planlagte byrommene har store kvaliteter som vi håper kan gjennomføres.

Helhetlig og forståelig

Plandokumentene er meget godt presenterte, helhetlige og forståelige. De underbygger vår lesning av planen som et sjeldent helhetlig og gjennomarbeidet forslag til stedsutvikling. Prosjektet viser med all tydelighet at kommunale etater med de rette ressursene, i samarbeid med private arkitekter og planleggere kan lage gode visjoner for den fremtidige byen og dens boligområder.

Bolig- og byplanprisen for 2020 tildeles Haugesund Kommunen for områdeplanen Flotmyr.  De nominerte var

  • Verket, Moss – foreslått av Asplan Viak
  • Vervet, Tromsø – foreslått av BOBY Nord
  • NTNU Campus Trondheim – foreslått av WSP og Gottlieb Paludan Architects Norge
  • Martodden, Hamar – foreslått av BOBY Innlandet og Hamar kommune
  • Flotmyr, Haugesund – foreslått av Haugesund kommune.
  • FMV Vest, Fredrikstad – foreslått av Jotne, Selvaag bolig

Juryen bestod av Tove Hellem, Aslaug Tveit, Terje Pettersen, Charlotte Helleland og Elin Børrud. Leder for juryen var Joakim Skajaa.

Toppbilde: Den midlertidige bussterminalen nord på Flotmyr markerer starten på et omfattende prosjekt.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen