Fritt frem for høyhus over 100 meter?

Prosjektet «Nordisk lys» konkurranse om å utforme «Fjordporten Oslo S». Det inkluderer et høyhus på 112 m, og det planlegges nå over 40 nye høyhus i Oslo. Står høyhusgrensen for fall?

Er det på tide å skrote høyhusgrensen? var tittelen på et frokostmøte i dag arrangert av Rodeo arkitekter. Høyhus er i Norge en betegnelse på bygninger over 12 etasjer eller 35 meter. I Oslo er høyhusgrensen på 42 meter.

Spørsmål som ble stilt var Hvor lenge skal Oslo være teppebyen? Hvorfor fortjener Plaza å være Oslos høyeste bygg? Er ikke høyhus også en typologi som er verdt å ta i bruk i Oslo når markagrensen er hellig? Bør ikke da Oslo vokse innover og oppover?

I panelet satt leder i byutviklingskomiteen Victoria M. Evensen (A), byantikvar Janne Wilberg og Lars Haukland i LPO Arkitekter sammen med Knut Schreiner i Rodeo Arkitekter som innledet om hvorfor høyhus er vanskelig i et egalitært samfunn.

Schreiner viste til at høyhus i Norge ofte fremstår som en anomali, en uregelmessighet som strider mot et etablert paradigme. Likhetstanken som råder i Norge skiller seg fra høyhusenes maktsymbolikk. Byantikvaren ønsker seg ”den en empatiske byen” – en by som utvikler seg uten at noen (utbyggere) får breie seg på andres bekostning.

Evensen sa at vi det er viktig å ta vare på den lave bebyggelsen, men at høyhus blir ikke nødvendigvis empatiske fordi de er over en viss høyde.

– Skal vi si nei til alt vil vi ikke kunne møte en fremtid med 200 000 nye innbyggere, sa Evensen.

«Nordens lys» ser innbydende ut på tegningen. (Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter og C.F Møller)

Wilberg ser at det må bygges høyere i Oslo, men pekte på at det er stor forskjell på om vi bygger 14 eller 34 etasjer.

Haukland mente at høyhus har flere unike kvaliteter.

– De tar lite plass på bakken og sender mange folk ut i gatene – noe som gir liv til byen. Vi bør i tillate oss å bygg høyt, men vi må se på hvor vi bygger og vi må tenke langsiktig.

Det planlegges flere høyhus i området Oslo S – Grønland. De lager potensiale for gode uterom, og de planlegges uten parkeringsplasser. Man baserer seg på at man kommer til og fra med kollektiv transport – og det er bærekraftig, sa Haukland.

På Skøyen er Orklas nye hovedkontor allerede i ferd med å reise seg. Kontorbygget har en bygningskropp på 7 etasjer og et tårn på 16 etasjer. Haukland hevder Skalakontrast er viktig for å introdusere høyhus.

Orklas hovedkontor på Skøyen får et tårn på 16 etasjer.
(Foto: Orkla Group)

Bør man ha et sentralt distrikt med flere høyhus, eller en jevnere utbygging med høyhus spredt over hele byen?

Schreiner sa at byen tåler flere høyhus, men det kan være en tanke å ”clustre” dem, ha flere sammen – ikke spredt ut over hele byen.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen