Innovasjonsprosesser i byggenæringen

Grønn Byggallianse og DOGA etablerer i samarbeid med strategiske partnere en strukturert prosess for å utvikle gode idéer til innovative løsninger. Programmet vil ha oppstart medio januar 2019.

På et informasjonsmøte i går fortale noen sentrale aktører hvordan man ønsker å bidra til at byggenæringen blir mer innovativ. DOGA og Grønn Byggallianse er prosjektledere, Æra er prosessleder, YSI er ansvarlig for idéutvikling, mens Reodor skal styre realisering av løsningene.

– Programmet organiseres som en partnermodell med tre typer engasjement (se illustrasjon over). Vi ønsker bred tilslutning av bedrifter som kan bidra i alle tre faser. Initiativet har allerede tiltrukket seg en rekke aktører, men vi vil gjerne ha med flere, sier adm. dir. Tor Inge Hjemdal i DOGA.

Partnermodellen er slik at 6–7 partnere bidrar med kapital og egeninnsats, 15–20 ressurspartnere bidrar med kapital og egeninnsats mens 30–40 innovasjonspartnere bidrar med egeninnsats.

Grønn Byggallianse er partner i FutureBuilt og jobber sammen med ENOVA og Sintef Byggforsk. De har også etablert et forum for endringsagenter med rådgivere og arkitekter som ønsker å bidra til nye løsninger.

– Dette er i tråd med hvordan vi jobber. Det er bra å være tett på Innovasjon Norge og virkemiddelapparatet, jeg tror dette er et veldig fornuftig partnerskap, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

En innovasjon må kunne nyttiggjøres

En innovasjon er noe nytt, det må være nyttig og må kunne nyttiggjøres. For å få til innovasjon må det legges til rette for og skape oppslutning om målrettet samarbeid mot felles mål.

Regjerningens eget utvalg for grønn konkurransekraft har pekt på byggenæringen som en næring der det er rom for mer innovasjon enn hva som er tilfellet i dag. Det er flere gode initiativ og tiltak, men det er nødvendig å igangsette strukturerte, langsiktige innovasjonsprosesser med målsetting om konkrete innovasjoner som kan omsettes i næringen.

– Vi løser ikke innovasjonsutfordringer vi har alene. For å gjøre det trengs det samhandling og lederskap – å gjøre de riktige tingene sammen med de rette ressursene. Det er innovasjonsprosesser i byggenæringen vi ønsker å legge til rette for, sier Hjemdal.

Grønn Byggallianse og Katharina Th. Bramslev vil ha en sentral rolle i innovasjonsprosessene. (Foto: Eirik Iveland)

Prosessleder Æra ser på samfunnsutfordringer som floker, som ikke kan løses ved at enkeltaktører drar hardt fra én ende alene. Utfordringen må arbeides holistisk og ved samarbeid mellom flere aktører.

– Vi har brutt FNs bærekraftmål ned til lokale samfunnsutfordringer. Så definerer vi hva som er problemet, sier Mads Bruun Høy i Æra. – For å skap noe nytt må vi lære noe nytt. Vi tar tak i gode initiativer som arbeidet og idéene fra Byggfloken, og bygger videre på dette og de ulike aktørene i prosessen. Hvis flere etterspør bærekraftige løsninger vil tilbudet av bærekraftige løsninger blir større. For å få til endringer må vi utfordre etablerte sannheter, og stille spørsmålet: Må det være sånn?

3–trinns innovasjonsprosesser

Programmet skal gå over flere år. Arbeidet konkretiseres i 3–trinns innovasjonsprosesser som går over ett år, med fokus på et tema.

I første fase kartlegges utfordringer og behov samt at årets tema utvikles og besluttes. I andre fase vil nye ideer utvikles samt at det åpnes for innspill og ideer fra eksterne. I tredje fase vil ideer videreutvikles med et akseleratorprogram, samt at det i etterkant vil arbeides med kommersialisering.

– Innovasjonsprosessen vil avdekke tematiske utfordringer, inneholde et akseleratorprogram, kommersialisering og skaleringsprosesser. Målsettingen er konkrete innovasjoner for byggenæringa som lever videre rent kommersielt, sier Hjemdal.

Initiativet har allerede tiltrukket seg en rekke aktører, men de vil gjerne ha med flere. Ønsker du å bidra eller vil ha mer informasjon, se www.doga.no

Toppbilde: Sentrale aktører i programmet Innovasjonsprosesser i byggenæringen: Nicolay Nickelsen – Reodor, Danat Tekie – YSI , Mads Bruun Høy – Æra og Tor Inge Hjemdal – DOGA. (Foto: Eirik Iveland)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen