Slik er anskaffelsesprosessen i Nye Veiers første driftskontrakt

Nye Veier AS holdt 11. januar et informasjonsmøte angående den utlyste konkurransen for selskapets første driftskontrakt. Deltakere var blant annet større driftsentreprenører, samt andre fagrelaterte underleverandører.

Pressemelding: I møtet ga Nye Veier informasjon om driftskontraktens omfang og innhold. Nye Veier ønsker én driftsentreprenør på alle veistrekningene som vil inngå i kontrakten, og med et totalansvar for driften av de ulike veistrekningene. Kontakten vil ha en varighet på 5 år med opsjon på forlengelse på 1 +1 år.

Følgende strekninger vil inngå i kontrakten (ref. mørkerød markering):

Første fase i anskaffelsen vil være å prekvalifisere tilbydere som deretter vil motta selve konkurranseunderlaget. Konkurransegrunnlaget vil i stor grad være funksjonsspesifisert men med basis i innhold i andre veidriftskontrakter.

BVP

Nye Veier vil for konkurransen benytte Best Value Procurement (BVP), som er en anskaffelsesmetodikk benyttet på totalentrepriser. Fordelen med BVP metodikken er at den gir begrenset dokumentasjon i forespørsels- og tilbudsprosessen, der hovedvekt legges på entreprenørens kompetanse og prestasjon. Endelig kontrakt utarbeides av totalentreprenøren gjennom en konkretiseringsfase, innenfor rammene i tilbudet.

Ny kompensasjonsmodell

Kompensasjonsmodellen er også ny for denne typen anskaffelser. Modellen bygger på at tilbyder tilbyr en målsum og angir fortjeneste og andre omkostninger. Kort forklart vil driftsentreprenøren få dekket operative kostnader for utført arbeid samt generelle omkostninger i tilbud. Fortjenesten avhenger av driftsentreprenørens merforbruk evt. det motsatte iht. avtalt målsum. Driftsentreprenøren tilkommer også reguleringer og justeringer for prisstigning, mengdeendringer, oppstartstidspunkt av nye veier, etc.

Som et risikoreduserende tiltak kan også driftsentreprenøren flytte deler av fortjenesten eller trekk i sin fortjeneste til påfølgende år.

Nye Veier gir kompensasjon for deltakere i konkurransen.

Endelig tilbudsfrist er satt til 8. mars, og kontraktssignering er stipulert innen juni.

For mer informasjon: www.nyeveier.no

 

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen