Vil bekjempe kriminalitet på byggeplassene

Fair Play Bygg skal bidra til å avsløre arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen i Oslo og omegn. Prosjektleder Lars Mamen har 30 års erfaring fra bransjen og vet hva han skal se etter.

Seriøse bedrifter som har fokus på kvalitet og gode arbeidsforhold for ansatte opplever at de stadig presses hardere av en useriøs del av byggebransjen. Mamen og Fair Play Bygg skal avdekke kriminalitet i byggebransjen, tipse A-krimsenteret i Oslo om det de finner og sørge for mer oppmerksomhet rundt problemene.

– Selv er jeg en enkel håndverker, men jeg er ikke alene. Og sammen skal vi få dette til, sier Mamen.

Lars Mamen begynte som prosjektleder 1. januar 2019. Han er tømrer og har jobbet som bygningsarbeider i 30 år. Han har også vært regionalt verneombud, og kjenner det organisatoriske. lokalt.

– Erfaringen er bra å ha med, det er en fordel at jeg ser det som foregå. Man øver opp et visst blikk etter mange år i bransjen, man merker om noe ikke er som det skal på en arbeidsplass, sier han.

Opplagt behov

Det er nok å ta tak i. Fair Play Bygg Oslo og omegn er etablert etter modell av Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim som startet i 2014. Det er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, finansiert gjennom frivillige bevilgninger og donasjoner. Formålet er å gjenopprette byggebransjens omdømme, og å få en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår.

Lars Mamen begynte som prosjektleder i Fair Play Bygg Oslo og omegn 1. januar. Nå skal han hjelpe A-krimsenteret med å avdekke lovbrudd i bygg- og anleggsbransjen. (Foto Eirik Iveland)

Det er godt kjent at det foregår mye snusk i byggebransjen. Underleverandører bruker kreative metoder for å unngå regler, arbeidere får billig og dårlig innlosjering.

– Vi har sett eksempler på at bygningsarbeidere får lønn, men at hverken skattetrekk eller arbeidsgiveravgift er innbetalt. Hvis det blir stopp i arbeidet får ikke arbeidstakeren dagpenger, forteller Mamen.

– Noen synes det er greit med lett-tjente penger, men når neste lønn uteblir står de uten rettigheter. Ofte blir HMS neglisjert hos useriøse aktører. Mange jobber farlig – og uten yrkesskadeforsikring.

– Hva kan man gjøre med alt dette? Og hvem har ansvaret?

– Byggherrene har et stort ansvar. De bør slutt å kjøpe inn svart, for så lenge markedet er der kommer vi ikke problemet til livs, sier Mamen. – Noen private byggherrer vil spare penger gjennom svart arbeid for å finansiere et marmorbad eller en fin hytte. En slik sak utgjør ikke det store beløpet, men i sum dreier det seg om veldig mange penger.

Tipser A-krimsenteret

A-krimsenteret er et samlokalisert, tverretatlig organ for politiet, Skatteetaten, Tolletaten, Arbeidstilsynet og NAV. Herfra skal etatene jobbe koordinert for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Alle tips vi får om mulig kriminell virksomhet sendes til A-krimsenteret, så tar de det videre til riktig etat.

– Hvordan kan du vite om det er hold i tipsene dere får?

– Vi tar også tar i mot tips anonymt. Det er mange som naturlig nok kvier seg for å stå frem, og vi har ingen plikt til å oppgi kilder, sier Mamen. – Så må jeg prøve å kvalitetssikre tipsene. Vi kan sjekke litt rundt, og jeg eller noen andre kan søke opp byggeplassen for se hvordan det er. Men vi konfronterer ikke antatte skurker.

Fair Play Bygg er i ferd med å etablere et samarbeid med Oslo kommune og de er i dialog med finansbyråd Robert Steen (Ap).

– I kommunen er det mange etater som er involvert i byggeprosesser. Hvis jeg har ett kontaktpunkt blir det enklere å formidle tips. Og når kommunen har noen som kjenner vår virksomhet, vet mottakeren at det vi kommer med er seriøst.

Tillitsvalgte må ta kampen

Arbeidsmiljøloven §14.12.2 krever at innleie skal være tidsbegrenset og skje etter avtale med tillitsvalgte i fagforbund med innstillingsrett (Fellesforbundet, Arbeidsmannsforbundet, EL, IT).

– Her syndes det mye, og mye a-krim skjer i innleieselskap og underentreprenører som leverer til større entreprenører, sier Mamen. – Arbeiderne ved tillitsvalgte har krav på forhandlingsmøte før oppdrag settes bort eller noen leies inn. Denne rette må de benytte seg av.

– Du har sagt at avdekking av arbeidslivskriminalitet ikke er noe teselskap?

– Nei, tillitsvalgte må bli tøffere til å kreve innsyn. De skal ikke akseptere at underleverandører og andre arbeidere kommer inn på byggeplassen med dårlige vilkår. De har en god verktøykasse for slike forhold, nå synes jeg flere må slipe verktøyene og ta dem i bruk.

– Bedriftene må også være imøtekommende – det skal ikke være ubehagelig å be om innsyn. Man har en felles interesse i en sunn og seriøs byggebransje. Tillitsvalgte har innsynsrett, og da skal de få innsyn uten problemer, poengterer Mamen.

Byggebransjen går på høyoktan. Store penger lokker til seg aktører med ulike moralske begreper.

Nå har The Hub åpnet midt i Oslo sentrum. Under ombyggingen av tidligere Hotel Royal Christiania kartla blant andre Rørleggernes fagforening arbeidsforholdene og bemanningen på byggeplassen. De mente å ha funnet 185 lovbrudd. Av 500 som jobbet på plassen var i underkant av 200 personer innleid fra forskjellige bemanningsbyråer.

I all hovedsak dreier lovbruddene seg om bedrifter som leier inn arbeidskraft uten at det finnes noen tariffavtale, eller som ikke har forhandlet med tillitsvalgte i fagforeningene før ansettelse.

Både byggherre (Nordic Choice Hotels ved Petter Stordalen) og hovenentreprenør (Betongmast Hæhre) har uttrykt ønske om å rydde opp i forholdene.

Blir lurt i opp i stry

Når bygg- og anlegg går så bra blir det vanskeligere å finne kvalifisert arbeidskraft. Mange kommer fra Polen, Litauen og Romania – men begrensede norskkunnskaper.

– De kjenner ikke forholdene, og det er lett å la seg lokke av veltalende landsmenn. Og mange blir lurt opp i stry.

Prosjektlederen forteller om en utenlandsk bygningsarbeider som ble bedt om å opprette et selskap, angivelig for å hjelpe en bekjent. Han hadde ikke kontroll på bevegelsene på sitt firmas konto, det var den bekjente som tok seg av.

– Han tok ut en del penger, det viste seg at dette var hvitvasking. Dermed hadde han vært med på noe som var ulovlig og de andre hadde press på ham, forteller Mamen.

Firmaet tok også opp en del gjeld. Hovedleverandørene gikk konkurs, og siden firmaet var registrert som enkeltmannsforetak ble han selv sittende med økonomiske forpliktelser på flere hundretusen kroner.

– Nå kan vi si at han kanskje burde ha visst bedre, men det er de andre som er de virkelige skurkene i denne saken. Så nå er saken hos A-krim, sier Mamen.

Forholdene bedrer seg, eller…

Klassekampen har fått tak i tall fra Arbeidstilsynets årsrapport for 2018, som for første gang viser en nedgang i arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen. Arbeidsminister Anniken Haugli mener tallene viser at regjeringen i tett samarbeid med partene ser ut til å lykkes i å stoppe skurkene i arbeidslivet.

Arbeidsminister Anniken Haugli mener tallene fra Arbeidstilsynet viser man ser ut til å lykkes i å stoppe skurkene i arbeidslivet. Andre er mer skeptiske. (Foto: Stortingets web-TV)

Boye Ullmann i Rørleggernes fagforening sier til Klassekampen at de grunnleggende problemene de opplever er vanskelig å avsløre med et kjapt tilsyn og pålegg om å ordne opp, og advarer mot naiv holdning til kriminelle aktører. Også Mamen er skeptisk til arbeidsministerens uttalelser.

– Mange kriminelle aktører har lært seg å jukse, og de får hjelp til å lage falsk dokumentasjon på timelister, lønnsslipper og arbeidsavtaler. Dette er krevende å oppdage, og dessverre blir slik falsk dokumentasjon ofte godtatt i kontroll av offentlige etater.

– Det er langt igjen før arbeidsministeren kan si med troverdighet at kampen mot kriminalitet i byggebransjen er vunnet, mener han.

– Bransjen går på høyoktan, spesielt i Oslo-regionen. Det er ikke så veldig store sjanser for at skurkene blir tatt – og blir de det så er konsekvensene relativt små. Politianmeldelser blir henlagt, dermed der det letter å gi forelegg. Det er ikke så store beløp og det har ikke noen særlig økonomisk konsekvens for utøverne.

Mamen mener at man i langt større grad bør bruke næringsforbud og konkurskarantene for å få slike folk vekk fra byggebransjen.

– På den annen side er det ikke så enkelt. Man unngår dette ved å bruke stråmenn og andre selskap.

– Føler du at du kommer noen vei?

– Ja, det gjør jeg. Tilbakemeldingene vi får er veldig positive. Det ser ut som om vi bidrar til å endre holdningene i bransjen, og det bra.

– Vi har ikke holdt på så lenge, og det ennå ikke kommet til noen fellende dommer. Men A- krimsenteret sier også den informasjonen de får fra oss er verdifull. Det er mange som vil være med på å skape en seriøs forhold i bransjen. Entreprenører og håndverkere har kommet lengst. Nå begynner det å skje noen blant de som bestiller, sier en optimistisk prosjektleder.

Har du informasjon om kriminell virksomhet på en byggeplass? Da kan du tipse på Fair Play Bygg.

Toppbilde: Lars Mamen mener tillitsvalgte må bli tøffere til å kreve innsyn i arbeidskontrakter. (Foto Eirik Iveland)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen