Industri

Bergindustrien må spille en nøkkelrolle

– De neste fire årene blir særdeles viktige. Det norske samfunnet står midt oppe i det grønne skiftet hvor bergindustrien vil spille en nøkkelrolle, sier Hall. Norge har betydelige mineralressurser, som også kan bidra til Europas ressurstilgang, herunder titanmineraler som rutil, ilmenitt, kalk, talk, grafitt, olivin, kobber og jernmalm, kvarts og sjeldne jordartsmetaller (REE). Våre innspill …

Bergindustrien må spille en nøkkelrolle Read More »

Rull til toppen