Energi
Eirik Iveland

T-banetogene som små kraftverk

Friksjon skaper varme og bremser frigjør energi. For å utnytte denne energien best mulig i sitt underjordiske nettverk, har Wiener Linien funnet en innovativ løsning.

Les mer »
Industri
Eirik Iveland

Freyr vil bygge battericellefabrikk i Mo i Rana

De får hjelp av det tyske konsulentselskapet Umlaut. Selskapene har inngått rammeavtale for tjenester knyttet til konseptutvikling, planlegging og prosjektering av en battericellefabrikk i Mo i Rana med planlagt byggestart i 2021.

Les mer »
Energi
Eirik Iveland

Kjøper varmesentral av Solør Bioenergi

– Kjøpet av Solør Bioenergis biobrenselanlegg gir Eidsiva industrielt handlingsrom til å fortsette sin satsing på biobasert miljøvennlig varme. Dette skal vi gjøre i takt med Brumunddals betydelige utvikling og Ringsaker kommunes ambisiøse klima-mål, sier direktør for Eidsiva Bioenergi Ola Børke.

Les mer »
Energi
Asplan Viak

Rekordvekst i norsk solkraftmarked

En fersk rapport Asplan Viak har laget på oppdrag av Solenergiklyngen viser store muligheter for vekst og arbeidsplasser innen solenergi i Norge. Solkraftmarkedet har doblet seg fra 2018 til 2019.

Les mer »
Rull til toppen