210 millioner til framtidens energisystem

Enova deler ut 210,3 millioner kroner til åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer. Tildelingen skjedde under Enovakonferansen i Trondheim.

– Vi er trygge på at disse åtte prosjektene samlet sett vil ha stor nytteverdi for energisystemet i Norge. Ved å få demonstrert disse løsningene i stor skala og under reelle driftsbetingelser vil vi få verdifull læring og en god pekepinn på hva som vil være gode løsninger for framtiden, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Blant de åtte prosjektene er det alt fra store områdeutviklingsprosjekter og et storstilt prosjekt på Stavanger lufthavn, til mindre prosjekt som også skal få innbyggerne og vanlige forbrukere med på laget.

Utfordrer energisystemet

Målet med Enova-satsingen er å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

– Vi har et robust energisystem i dag, men dette vil bli utfordret når stadig mer av samfunnet skal elektrifiseres i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Da må ny teknologi og nye forretningsmodeller tas i bruk og utvikles, sier Enova-direktøren.

33 søknader

Storskala-satsingen har blitt gjennomført i to faser. Første del var en prekvalifisering av prosjekter, hvor Enova fikk inn hele 33 søknader. Av disse 33 gikk 23 videre i konkurransen.

– De prekvalifiserte prosjektene hadde stort spenn, både geografisk og innholdsmessig, og holder gjennomgående høy kvalitet. Vi har i denne prosessen hatt en svært god dialog med aktørene og også fått kartlagt hvor skoen trykker for gjennomføring av store demoprosjekter. Dette har vært en lærerik prosess som har pågått i et års tid.

Sosial innovasjon

De store nettselskapene er godt representert i tilnærmet alle prosjektene og med seg på laget har de kommuner, fjernvarmebransjen, utviklere, leverandører og bygg og områdeutviklere.

– Her ser vi at markedsaktører som tradisjonelt ikke snakker sammen har begynt å gjøre det. Det tror vi kan stimulere til nytenkning og innovative løsninger på tvers av tradisjonelle bransjer og ulike aktører. Dette skal ikke undervurderes, og er en nødvendighet dersom energisystemet skal utvikles i ønsket retning, sier Leistad.

NVE har vært en del av ressursteamet både i programutformingen og prosjektvurderingen.

Se oversikten over prosjektene som får Enova-støtte her.

Bilde: Bidrar til innovasjon i energisystemet: Enova deler ut 210 millioner kroner til 8 nyskapende prosjekter. Her er Øyvind Leistad foran Powehouse Brattøra som inngår i det ene prosjektet som får støtte (Foto: Enova/Berre)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen