Elkem får støtte til hydrogenfangst

Elkem er tildelt 4,4 millioner kroner i støtte fra Enova til teknologi som gjør det mulig å utnytte hydrogen fra selskapets silisiumproduksjon i Bremanger som ellers ville ha gått til spille.

Elkem har i dag et overskudd av hydrogen fra produksjonen av silisiumproduktet Silgrain ved selskapets virksomhet i Bremanger. Hydrogenet er av god kvalitet, og i samarbeid med SINTEF jobber selskapet for å bedre utnytte denne ressursen. Ved å tørke ut og komprimere hydrogenet vil dette bli et salgbart produkt som kan benyttes som drivstoff i person- og tungtransportmarkedet, samt innen skipsfart.

– Støtten til dette prosjektet er gitt gjennom vår støtte til tematiske satsinger i industrien, og er et godt eksempel på utnyttelse av energiressurser som ellers ville gått til spille. Om dette prosjektet lykkes kan det bane vei for andre industribedrifter som i dag har lignende potensielle ressurser de ikke får utnyttet, sier markedssjef for industri Oskar Gärdeman i Enova.

Grønn omstilling i praksis

Foreløpige beregninger viser at det kan være mulig å hente ut i underkant av 120 tonn hydrogen i året. Det er nok til å drifte 800–1000 hydrogenbiler eller én hydrogenferje. Lønnsomheten i prosjektet vil avhenge av god utnyttelse av anlegget, mengden solgt hydrogen, samt fraktkostnader og salgspris for hydrogenet.

– Hovedproduktene til Elkem Bremanger er silisium og ferrosilisium, men vi har også lang tradisjon for å utvikle nye verdikjeder og vi har høyt fokus på sirkulær økonomi. På midten av 80-tallet startet vi salget av Microsilica, et tidligere overskuddsprodukt som i dag bidrar til betydelig omsetning som tilsetningspulver i betong og mørtel. Nå ønsker vi å gjøre det samme med et overskudd av hydrogen for å redusere utslipp og gi økte inntekter. På lengre sikt kan man også tenke seg at transport til og fra Bremanger kan bruke hydrogen som drivstoff, sier Arne Werge-Olsen, verkssjef ved Elkem Bremanger.

Foreløpige beregninger viser at det kan være mulig å hente ut i underkant av 120 tonn hydrogen i året.

Werge-Olsen understreker at markedet både for hydrogenkjøretøy og hydrogen fortsatt er i en tidlig fase, men at potensialet er stort.

– Elkem Bremanger bidrar her til effektiv ressursutnyttelse i industrien ved å ta vare på hydrogen som opprinnelig er et biprodukt fra produksjonen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). – Hydrogenet kan bidra til å redusere klimagassutslipp i for eksempel transportsektoren. Elkems prosjekt kan samtidig legge til rette for at flere hydrogenprosjekter realiseres, noe som er ett viktig mål for regjeringen. Dette er grønn omstilling i praksis og viser hva vi kan få til når vi tenker synergier og sektorkobling, sier Rotevatn.

Støtte til 32 industriprosjekter

Elkem-prosjektet er ett av i alt 32 prosjekter som ble tildelt støtte fra Enova gjennom støtteprogrammet energi- og klimasatsinger i industrien i september.

–  Vi har utvilsomt truffet et behov med dette støttetilbudet. For industribedrifter som nå opplever usikkerhet på grunn av koronasituasjonen og derfor vil avvente større investeringer, er utredningsstøtten en gyllen mulighet til å etablere et bedre beslutningsgrunnlag for framtidige investeringer, sier Gärdeman.

Av de resterende 21 prosjektene fikk 13 prosjekter støtte til batteripakker i tilknytning til oppdrettsanlegg, fem prosjekter fikk støtte til utnyttelse av spillvarme, to fikk støtte til elektrifisering av arbeidsprosesser, mens ett prosjekt fikk støtte til utfasing av fossil varme. Til sammen ble det tildelt støtte på 27,6 millioner kroner. Prosjektene vil totalt bidra til et klimaresultat på 11 000 tonn CO2 og et energiresultat på 30 GWh

Neste søknadsfrist for å søke støtte til energi- og klimasatsinger i industrien er 1.desember.

Toppbilde: Elkem har i dag et overskuddshydrogenet fra Silgrain produksjonen.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen