Fortum Oslo Varme med i karbonfjernings-markedsplass

Puro.earth og Fortum Oslo Varme har inngått en markedsplass-avtale for å kick-starte marked for negative utslipp og karbonfjerningssertifikater i den europeiske avfalls-til-energi-sektoren.

– Jeg er glad for å kunne meddele at Fortum Oslo Varme har signert en markedsplassavtale med Puro.earth. Ved å implementere CCS i vårt avfalls-til-energi-anlegg vil vi demonstrere karbonnegative avfallshåndteringer, sier CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås.

– Gjennom Puro.earth-plattformen kan vi også vise hvordan energigjenvinningsanlegg over hele Europa kan bygge forretningssaken for CCS på anleggene sine, samtidig som vi går på karbonnegative, sier Bjerkås.

Verdifulle negative utslipp

Fortum Oslo Varme utvikler verdens første fullskala karbonfangst- og lagringsprosjekt (CCS) for avfall til energi. Når det realiseres, vil det være et toppmoderne anlegg som gir karbonnegativ sluttbehandling av restavfall. Anlegget vil være et demonstrasjonsanlegg for europeiske byer og borgere som har som mål å redusere utslipp og løse avfallsproblemene sine.

Som en del av det norske fullskala CCS-prosjektet Longship planlegger Fortum Oslo Varme å utstyre sitt energigjenvinningsanlegg med et karbonfangstanlegg og fange opp til 400 000 tonn CO2 hvert år. Anlegget brenner restavfall som ikke kan eller ikke skal resirkuleres, og gjenvinner energien til elektrisitetsproduksjon og fjernvarme. Ettersom rundt 50 % av avfallet som brennes på anlegget kommer fra biogene kilder som usortert eller forurenset matavfall, tekstiler, tre og papir/papp, vil prosjektet dermed fjerne store mengder CO2 fra den naturlige karbonsyklusen. Disse reduksjonene representerer verdifulle negative utslipp, eller karbonfjerning, og kan brukes til å nøytralisere utslipp fra sektorer der karbonreduksjon er vanskelig, som sement, stål, plast, luftfart, skipsfart og tungtransport.

Puro.earth er den første markedsplassen som tilbyr karbonfjerning fra atmosfæren for å gi en verifiserbar og omsettelig tilgang til karbonfjerningssertifikater gjennom en åpen, online plattform. I motsetning til tradisjonell karbonfangst gjør Puro.earth det mulig for selskaper å nøytralisere karbonavtrykket sitt ved å hjelpe dem med å finne karbonfjerningskilder. Markedsplassen og registeret fokuserer utelukkende på karbonfjerning. Man finner verifiserte leverandører av fjerning av karbondioksid og bringer dem sammen med kjøpere som kjøper sine verifiserte karbonfjerningskreditter, CO2Removal Certificates (CORCs), som representerer ett tonn fjernet karbon.

Samarbeid for karbonfjerningssertifikater

– Ved å implementere CCS i vårt avfalls-til-energi-anlegg vil vi demonstrere karbonnegative avfallshåndteringer, sier CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås.

Med denne samarbeidsavtalen mellom Puro.earth og Fortum Oslo Varme har de to selskapene som mål å utvikle markedet for karbonfjerningssertifikater og støtte etablering av en forretningsmessig plattform for ulike bioenergi-CCS (BECCS) initiativer. Gjennom sin online markedsplass vil Puro.earth koble Fortum Oslo Varme med potensielle CORC-kjøpere. Dette vil generere en inntektsstrøm for CCS på avfall-til-energi, og kan bidra til at flere CCS-prosjekter blir realisert over hele Europa.

– Denne avtalen er en spennende utvikling for Puro.earth, som vil ta karbonfjerningsmarkedene til neste nivå ved å tilby store mengder negative utslipp av høy kvalitet. Ved å samarbeide med Fortum Oslo Varme vil vi kunne utvide tilbudet vårt, slik at enda flere bedrifter kan fjerne karbonavtrykket og nå netto null. Vi er glade for samarbeidet med Fortum Oslo Varme-teamet og over å kunne legge til rette for prosjektets fremdrift ved å innføre en ny inntektsstrøm som dekker kostnadene ved CCS, sier Antti Vihavainen, adm. dir. i Puro.earth.

Kan fjerne 36 millioner tonn CO2 per år

Ifølge IPCC, IEA og EU-kommisjonen er karbonfjerning avgjørende for å nå det globale klimamålet om netto null innen 2050. Det er for tiden rundt 500 energigjenvinningsanlegg i Europa der CCS kan implementeres, og en fersk studie fra ETH Zurich har beregnet karbonfjerningspotensialet i den europeiske energigjenvinningssektoren til å være 36 millioner tonn CO2 per år. Dette tilsvarer planting av nesten 600 millioner trær som får vokse i 10 år. Imidlertid er det for tiden ingen felleseuropeiske rammeverk som stimulerer til karbonfjerning, men innovative initiativer som Puro.earth-markedet kan være en game-changer ved å skape et økonomisk insentiv for avfall-til-energi-anlegg å investere i CCS.

Fortum Oslo Varme CCS-prosjektet har allerede fått bekreftet støtte fra staten forutsatt at selskapet sikrer gjenværende finansiering fra EU eller andre kilder. I mars 2021 varslet EU-kommisjonen Fortum Oslo Varme om at prosjektet var nominert til finansiering fra EUs innovasjonsfond på 1 milliard euro. I tilbakemeldingene fra EU-kommisjonen fikk begrepet karbonfjerning ros både for klimaeffekten og som en fremtidig forretningsmulighet, og med avtalen med Puro.earth styrkes dette punktet ytterligere. Kommisjonen forventes å ta stilling til en endelig liste over vellykkede prosjekter innen utgangen av 2021.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen