Nordisk næringsliv støtter EUs klimavisjon

Sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner støtter NHO EUs ambisjon om klimanøytralitet i 2050.

I dag la Europakommisjonen frem sin langsiktige strategi og ambisjon for klimagassutslipp i 2050. Dette gjør de i forkant av Klimatoppmøtet i Katowice for å vise at EU leder an i å møte klimautfordringen og implementerer Paris-avtalen for å legge press på verdens land i forkant av forhandlingene.

I en felles uttalelse fra de nordiske organisasjonene, heter det at nordisk næringsliv legger til grunn FNs klimapanels 1,5 gradsrapport når vi ønsker karbonnøytralitet, balanse mellom utslipp og opptak, som felles europeisk ambisjon for 2050. NHO ser, sammen med dansk-, finsk-, islandsk og svensk næringsliv, at konkurransekraft og klimaambisjon går hånd i hånd.

NHO mener at en markedsbasert klimapolitikk vil kunne innfri ambisjonene, begrense kostnadene og stimulere europeiske bedrifter til å levere globale klimaløsninger om rammebetingelsene er riktige.

NHO ser både utfordringer og muligheter i det grønne skiftet. Vi er med i den Europeiske klimadugnaden og særlig opptatt av å få demonstrert en verdikjede for karbonfangst, transport og lagring i tråd med de langsiktige klimamålene. Det haster med å komme i gang om vi vil følge rådene fra klimapanelet.

På kortere sikt er NHO opptatt av å dra i gang den sirkulære bioøkonomien og få etablert et CO2-fond for næringslivets transporter, for raskere å få ned utslippene fra transport innen 2030. Offentlig-privat samarbeid er avgjørende for å finne løsninger på klimautfordringen.

Les om nordisk næringslivs felles klimaambisjon her.

Bilde: Onsdag la Europakommisjonen frem sin langsiktige strategi og ambisjon for klimagassutslipp i 2050. (Foto: Lukasz Kobus/EU)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen