Bygger nedsenkbare kjempemerder i Trøndelag

Norway Royal Salmon har gitt Fosen Yard i oppdrag å bygge to fjernstyrte produksjonsanlegg for lakseoppdrett utenfor kysten av Troms. Prosjektet har fått navnet Arctic Offshore Farming.

Verftet Fosen Yard skal bygge de to gigantmerdene som konstrueres for tøffe forhold. De skal plasseres i et område der vær- og bølgeforholdene er langt mer krevende enn inne i fjordene, der de tradisjonelle oppdrettsanleggene ligger.

– For oss er det viktig og riktig å samarbeide med norske leverandører som kjenner og forstår de tøffe havområdene vi skal operere i. Offshore havbruk vil gi oss muligheten til å ta i bruk nye arealer og dermed være med å skape bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring. Gjennom dette vil Norge bidra til å realisere FAOs (FN) ambisiøse mål om vekst i akvakultur globalt, sier konsernsjef Charles Høstlund i NRS.

Konsernsjef Charles Høstlund i NRS sier Arctic Offshore Farming skal bidra til å produsere mat i verdensklasse. (Foto: Norway Royal Salmon)

– Vi er svært glad og stolt for å ha blitt tildelt kontrakten på Arctic Offshore Farming fra Norway Royal Salmon i tøff konkurranse med norske og utenlandske aktører. Dette vil skape et betydelig antall arbeidsplasser hos Fosen Yard samt vårt heleide nystartede datterselskap i Emden, Tyskland, frem til høsten 2020. Denne kontrakten bidrar ytterligere til å posisjonere Fosen Yard som en betydelig aktør for fremtidens havbruksanlegg, sier Anders Straumsheim i Fosen Yards.

Tøffe forhold, bra for laksen

Arctic Offshore Farming blir et halvt nedsenkbart oppdrettsanlegg. Det vil både beskytte laksen mot vær og bølger og mot lakselus. Taket på nota som holder laksen på plass vil ligge ti meter ned i sjøen. Å flytte merdene til havs gir et redusert miljøfotavtrykk, samtidig som man får prøvd ut om dette kan gi bedre vilkår for fisken. Men det tøffe klimaet betyr også strengere krav til sikkerhet. ABB vil ha ansvaret for å designe overvåknings- og kontrollsystemene som skal gjøre det mulig å drifte anlegget på en sikker måte. Det betyr blant annet at det finnes back up-løsninger, eller redundans, i kritiske systemer som energiforsyning og kommunikasjon.

Fosen Yard og adm. dir. Anders Straumsheim har sikret seg kontrakt for å bygge to gigantmerder for Norway Royal Salmon.

Over- og underliggende flytepongtonger skal holde merdene på plass i to ulike posisjoner. I servicestilling løftes anlegget så det blir tilgang til utstyret. I normal driftsstilling vil taket på noten ligge 10 meter under havoverflaten. Dette skal gi redusert lusepåslag, samtidig som det gir lavere risiko for rømming. Ved ballastering og de-ballastering (heving og senkning) vil anlegget være delvis under vann.

Noe av det mest kritiske er pongtongenes balastvannsystem, som skal sørge for at merdene hele tiden flyter stabilt. ABB leverer kontrollsystemet med sensorer, monitorering, automatisering og grensesnitt for fjernstyrt betjening av pumpene. Det tøffe klimaet i Norskehavet gir utfordringer med marin groe og ising, som vil gi tidsvarierende vektendringer på konstruksjonen.

Samler ulik kompetanse

Fiskeridirektoratet har tildelt 5990 tonn MTB til dette prosjektet som bidrar til å løse miljø- og areal- utfordringer i oppdrettsnæringen. Konseptet gir tilgang til farvann lenger fra kysten. Prosjektet åpner samtidig for tettere samarbeid mellom to viktige kompetansemiljøer i Norge: Tradisjonell oppdrettskompetanse hos Norway Royal Salmon og norsk offshore-kompetanse. Investeringsbeløpet for Arctic Offshore Farming er rundt 700 millioner kroner og kontrakten med Fosen Yards er den største enkeltkontrakten og utgjør i underkant av 50 % av det totale investeringsbeløpet.

Arctic Offshore Farming er et halvt nedsenkbart oppdrettsanlegg designet for værharde områder. (Foto: Norway Royal Salmon)

– Dette er den største enkeltinvesteringen Norway Royal Salmon noen gang har gjort. Dette prosjektet vil skape arbeidsplasser, verdier og mat i verdensklasse. Vi utvikler nå ny teknologi som vil bidra til å utvikle næringen videre, så selvfølgelig er vi stolte, sier Høstlund.

Systemet samler også miljødatadata som meteorologiske forhold, havstrømmer, oksygennivå og sjøtemperatur. Det overvåker også pH-verdien på ulike dybder og mengden av biomasse i merdene, for å nevne noe.

Toppbilde: Det er store dimensjoner over de nye merdene. (Foto: Norway Royal Salmon)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen