Drone til kartlegging av plastsøppel

Akvaplan-niva leder prosjektet DIMARC (Detecting, identifying and mapping plastic in the Arctic using robotics and digital solutions) finansiert av Handelens Miljøfond. Formålet med prosjektet er kartlegging av  plastsøppel på strender i Nord-Troms og Finnmark ved hjelp av drone.

Prosjektet har nå hatt sin oppstart og Morten Thorstensen og Frank Beuchel fra Akvaplan-niva har vært på feltarbeid til Vannøya og Rebbenesøya samt Porsanger og Alta i Finnmark. Her fikk de testet ut dronen for kartlegging og kvantifisere plastforsøpling som i all hovedsak kommer fra fiskerinæringen.

Feltarbeidet vil bli koordinert med prosjektpartnere SALT Lofoten, som skal gjennomføre bakkeundersøkelser, og TERRANOR som har ansvar for bildeanalyse og  kvantifisering ved hjelp av machine learning. Det blir også tatt satellittbilder av de aktuelle områder for å foreta sammenligning med dronebilder og bakkeundersøkelser (ground truthing).

Aktivt klyngearbeid

Akvaplan-niva er aktiv partner i klyngen Marine Recycling Cluster (MRC). To plastprosjekter som ledes av Akvaplan-niva, MALINOR og DIMARC, er knyttet opp mot en eller flere partnere i klyngen. MRC arbeider med kartlegging, opprydding og bevisstgjøring knyttet til bruk av plast. Nettverket arbeider ikke direkte med effekter av mikroplast eller nanoplast i økosystemet.

Morten Thorsten fra Akvaplan-niva viser droneteknologi på Fiskebøl i Lofoten.

I forrige uke møttes klyngens medlemmer til møte på Fiskebøl i Lofoten. Fiskebølvika er lokaliteten til testsenteret for arktisk oljevern og marin forsøpling som er planlagt av Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i samarbeid med Kystverket. Salve Dahle og Morten Thorstensen deltar fra Akvaplan-niva. De presenterer noe av teknologien som Akvaplan-niva anvender i plastkartlegging; subsea glidere, motorisert havdrone og luftdrone.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen