Aldri vært så krevende å bygge digital sikkerhet

Handelskonflikt, stormaktrivalisering og et mer sammensatt internasjonalt trusselbilde skaper uro i teknologiindustrien. En ny sikkerhetsrapport viser at det aldri før har vært så krevende å bygge digital sikkerhet.

– Et krevende trusselbilde krever tydeligere ansvarsforhold og nye samarbeidsmodeller mellom oss som er ansvarlig for Norges digitale forsvarsverk, sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen i Telenor Norge.

Handelskrig og avanserte digitale trusselaktører utfordrer den globale teknologiindustrien og skaper usikkerhet blant forbrukerne. Det er få selskaper som gjør «alt» selv lenger – eller kunne gjort det om de ville.

En fersk landrepresentativ undersøkelse gjennomført av Kantar TNS på vegne av Telenor Norge, svarer 31 % at de er bevisste på hvem og hvilke land som står bak deres teknologiutstyr og digitale tjenester. 43 % svarer at de er bekymret for sabotasje og spionasje fra produsentene bak deres digitale tjenester og teknologiprodukter.

– Det er så godt som umulig for meg og deg som forbrukere å holde oversikt over hvem som har produsert hva og hvor dataene våre havner hen. Derfor er det så viktig at selskaper som oss, og alle som er ansvarlig for å beskytte norske innbyggere, tar ansvar for å sikre hele leverandørkjeden – fra start til slutt, sier Hanne Tangen Nilsen.

Tre ønsker til regjeringen

Telenor Norge bærer majoriteten av den digitale kommunikasjonsinfrastrukturen i Norge og har et viktig ansvar for å sikre at nordmenn er trygge fra sabotasje og spionasje når de er på nett eller mobilen. Årlig gir selskapet ut en rapport som har som hensikt å øke kunnskapen på området og løfte debatt som er viktig for å videreutvikle den nasjonale digitale sikkerheten.

– Vi lever i et samfunn som er avhengig av produkter og tjenester fra mange nasjoner. Det gir oss tilgang til alle verdens beste innovasjoner, men det representerer også lange linje av potensielle angrepsflater. Det trengs et bedre kunnskapsgrunnlag og konkrete tiltak som sikrer bedre felles nasjonal situasjons- og konsekvensforståelse, sier Tangen Nilsen.

Det er så godt som umulig for meg og deg som forbrukere å holde oversikt over hvem som har produsert hva og hvor dataene våre havner, sier sikkerhetsdirektør i Telenor Norge, Hanne Tangen Nilsen. (Foto: Martin Fjellanger)

Telenor Norge ber regjeringen om tre tiltak for å styrke landets digitale sikkerhet:

  • Et helhetlig bilde i kampen mot hybride trusler
  • Sikre en fremtidsrettet totalberedskap
  • Gjør det økonomisk å velge sikkerhet

For å sikre en tverrsektoriell situasjonsforståelse og evne til å forsvare Norge digitalt, bør det opprettes et 24/7 «situasjonsrom Norge» med helhetlig ansvar for å fange opp ulike typer hendelser på tvers av private-, offentlige-, og militære sektorer.

Det bør gjennomføres en offentlig utredning som tar inn over seg et sammensatt trusselbilde, og sikrer riktig samarbeid på tvers av private-, offentlige-, og militære sektorer. Avklare roller og ansvar i den nasjonale totalberedskapen.

Offentlig sektor handler varer og tjenester for over 500 milliarder kroner i året. Både offentlige og private virksomheter bør vektlegge krav om sikkerhet i anbudsprosesser for å gjøre det mer økonomisk for alle leverandører å øke sikkerheten i sine varer og tjenester.

Toppbilde: Handelskonflikt, stormaktrivalisering og et mer sammensatt internasjonalt trusselbilde skaper uro i teknologiindustrien, fremgår det av Telenors nye sikkerhetsrapport. (Foto: Martin Fjellanger)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen