Helse Sør-Øst RHF styrker kontroll og styring av IKT-arbeidet

Helse Sør-Øst RHF har iverksatt tiltak for å styrke kontroll og styring innen IKT-området. Blant tiltakene er bedre forankring av beslutninger og redusert omfang og kompleksitet i porteføljen.

Riksrevisjonens årlige kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2017, påpeker at Helse Sør-Øst ikke har nådd målene i IKT-strategien knyttet til økonomi, gjennomføring og gevinstrealisering. Riksrevisjonen har også undersøkt hvorfor en felles radiologiløsning i regionen ikke er etablert.

Digital fornying ble opprettet som et program 2013, men begrepet er ikke lenger dekkende for IKT-prosjektporteføljen. Helse Sør-Øst vil til enhver tid ha en rekke pågående IKT-prosjekter, for å møte foretaksgruppens behov for IKT-løsninger som skal understøtte god behandling, pasientsikkerhet og kvalitet. Den teknologiske utviklingen gjør også at det er behov for å gjøre endringer og tilpasninger i IKT-prosjektporteføljen underveis.

Riksrevisjonen har i sin rapport sammenlignet Helse Sør-Øst RHFs plan for investeringer i perioden 2014-2017 mot både faktiske investeringer og driftskostnader i perioden 2010-2017. Dette betyr at sammenligningen er for ulike tidsperioder, og at perioden 2010-2017 omfatter mer enn investeringskostnadene.

Styrket kontroll og styring med IKT-prosjekter

Helse Sør-Øst har hatt mange IKT-prosjekter gående parallelt de siste årene. Noen har gitt gode resultater, mens andre har Helse Sør-Øst ikke lyktes like godt med og noen prosjekter er også stoppet. Et av prosjektene Helse Sør-Øst RHF har stoppet, var det regionale radiologiprosjektet. Det er mange læringspunkter fra dette prosjektet som Helse Sør-Øst RHF tar med i det videre arbeidet.

Helse Sør-Øst RHF har gjennomført flere tiltak for å redusere risiko og kompleksitet i IKT-porteføljen. Blant tiltakene er en endret styring og oppfølging av helseregionens IKT-satsning. Målet med endringene er blant annet å tydeliggjøre roller og ansvar, styrke samhandling og koordinering, samt å sikre bedre forankring av beslutninger. Et viktig tiltak er tettere involvering av de administrerende direktørene i helseforetakene i alle beslutningsfaser. Endringene legger også til rette for mer helhetlig styring av IKT-porteføljen og bedre koordinering av teknologiinvesteringer.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen