– Norge må satse mye mer på kunnskap og teknologi

Hele én av seks nye jobber kommer innenfor IKT-sektoren, men flesteparten av de nye arbeidsplassene er i Oslo og Viken. – Sørlandet kan og bør ha sin del i dette, sier Øystein Eriksen Søreide i Abelia.

Kompetanse: På landsbasis har det blitt skapt 2300 nye arbeidsplasser innenfor IKT-sektoren det siste året. Kun 60 av disse ble skapt i Agder. Dermed skapes det 2,3 ganger flere arbeidsplasser innenfor IKT-sektoren i resten av Norge enn i Agder. Dette bekymrer Øystein Eriksen Søreide, adm. dir. i Abelia.

– Her er det nok en jobb som må gjøres. Våre analyser viser at norsk dataøkonomi allerede har en verdiskaping på 150 milliarder kroner, og en sysselsetting tilsvarende 100 000 arbeidsplasser. I 2030 kan verdiskapingen være det dobbelte, og Sørlandet kan og bør ha sin del i dette, sier han.

Behov for kompetanseheving

Økte offentlige utgifter, koronakrisen, og klimasituasjonen øker behovet for omstilling av norsk økonomi. Abelias omstillingsbarometer for 2020 viser derimot at Norges omstillingsevne er svekket.

– Årets rapport viser at Norge må satse mye mer på kunnskap og teknologi om vi skal lykkes med å bygge en kunnskapsintensiv og konkurransedyktig økonomi, sier Søreide.

Høy kompetanse, ikke minst innen teknologi, er en forutsetning for å utvikle nye arbeidsplasser. Blant områdene Søreide trekker frem som områder med forbedringspotensial, er behovet for kompetanse blant de mest fremtredende.

– Halvparten av teknologi- og kunnskapsbedriftene i Norge taper kunder og markedsandeler fordi de ikke får tak i fagfolk eller nok kompetanse. Da trenger vi mer, ikke mindre, samarbeid. Høy kompetanse, ikke minst innen teknologi, er en forutsetning for å utvikle nye arbeidsplasser, nye næringer og et bærekraftig velferdssamfunn, sier han.

Høye Gerhard Høyesen (t.v.) og Øystein Eriksen Søreide mener at IT-utdanningen må gis en høyere status.

Søreide mener at en satsing på IT-utdanning på fagskole, høyskole og universitetsnivå er viktig på lenger sikt, og at myndighetene må legge forholdene til rette for det med gode rammebetingelser – enten utdanningen er levert av offentlig eller private institusjoner og er offentlig finansiert eller ikke.

– Et viktig grep vil være å likestille private norske fagskoler og høyskoler med tilsvarende utenlandske, ved å innføre stipend på lån til skolepenger i Lånekassen. Gitt at stipendet kun oppnås når utdanning er fullført og bestått, vil det også bidra til at flere fullfører og består, sier Søreide.

Regiondirektør i NHO Agder, Høye Gerhard Høyesen, er enig med Søreide.

– Tre av fire NHO-bedrifter trenger mer IKT-kompetanse, og behovet går også langt utover IKT-næringene. Det er nok dermed viktig å løfte frem IT-utdanning. Den må gis en høyere status, og ikke minst må en vise til alle de jobbmulighetene som vil komme. Tenk for eksempel hva en større batterisatsing på Sørlandet vil kreve av folk med høy IT-kunnskap, sier han.

– Helt avgjørende for å kunne ta del i utviklingen

Sysselsettingen i IKT-næringen har vokst med 25 prosent de siste 10 årene. Behovet er forventet å vokse med ytterligere 66 prosent fram mot 2030, viser rapporten «Norges behov for IKT-kompetanse i dag og fremover» fra 2021. Adm. dir. ved Noroff, Lars Erik Torjussen, anerkjenner det enorme kompetansebehovet, men øyner også en løsning.

– Med ny og moderne campus i sentrum av Kristiansand vil Noroff fremstå som et svært godt valg for de som ønsker en praktisk rettet teknologiutdanning i regionen, sier adm. dir. Lars Erik Torjussen. (Foto: Magnus Wintersborg)

– Noroff er på alle måter en utdanningsinstitusjon som bidrar til å øke kompetansenivået innen IT og teknologi, både i Norge og på Sørlandet. Vår posisjon og rolle er å levere relevante høyskoleutdanninger, fagskoleutdanninger og kortere kurs innen teknologi og digitale medier. Med ny og moderne campus i sentrum av Kristiansand vil vi fremstå som et svært godt valg for de som ønsker en praktisk rettet teknologiutdanning i regionen, sier han.

Torjussen beskriver Agder som en region med mange styrker, men trekker spesielt frem mulighetene for regional utvikling som åpner seg med «det grønne skiftet».

– Batterifabrikk, datasentre, hydrogenproduksjon, og ikke minst satsningen på utbygging av havvind rett utenfor kysten vår gir regionen formidable muligheter fremover. Vår geografiske beliggenhet gir regionen klare fordeler, samtidig som det vil være utfordrende å klare å konkurrere med andre regioner om de nye initiativene. Digital og teknologisk kompetanse på alle nivå blir helt avgjørende for å kunne ta del i denne utviklingen, sier han.

Større satsning på bootcamp-kurs

Behovet for kompetanseheving i regionen vil også omfatte de som allerede er i bransjen. Digital og teknologisk kompetanse på alle nivå blir helt avgjørende for å kunne ta del i denne utviklingen.

– Abelias medlemmer ser at det er behov for mekanismer som gjør det enklere å bane seg inn i formell utdanning igjen dersom man tar en pause. Det må legges til rette for at ansatte kan gjennomføre jevnlig kompetanseheving mens de er i arbeid – for eksempel gjennom å bruke Lånekassen som verktøy for voksne til å stimulere etterspørselen, sier Søreide.

– Generelt er det viktig å legge forholdene til rette for et samarbeid mellom de regionale utdanningsinstitusjonene og det regionale arbeids- og næringslivet, for å sikre at utdanningen blir relevant og støtter opp under næringslivets kompetansebehov.

– Hvordan kan Noroff bidra til at landsdelen skal bli konkurransedyktig på teknologi?

– Noroff kan videreutvikle sine utdanningstilbud innen IT- og teknologifag, både med hensyn til kortere kurs og lengre studieløp. De kan med fordel videreutvikle og utvide kortkurstilbudet Accelerate, med intensiv opplæring eller omskolering over ti uker, sier Søreide.

Accelerate er Noroffs satsning på korte, intensive utdanningsløp rettet mot ansatte ute i bedriftene som har behov for et kompetanseløft. Gjennom bootcamps på ti uker med intensiv utdanning innen koding går studentene gjerne fra å ikke kunne kode, til å bli gode nok til å jobbe i et utviklerteam i sin bedrift. Torjussen bekrefter at kursene vil videreutvikles.

– Fremover vil det komme flere bootcamp-konsepter innen flere digitale disipliner, samt andre typer kortkurs som skal gi konkrete ferdigheter til dem som gjennomfører kursene. Det er et stort gap mellom behovet ute i bedriftene og mennesker med de rette ferdighetene, og muligheten til å forbli i jobb og utvikle seg videre krever gode, korte utdanningsløp tilpasset folk i jobb, forteller han.

– Hva mer kan Noroff gjøre?

– Vi kan gjøre mer ved å fortsette å utvikle nye relevante studieprogram, og ved å arbeide tettere med næringslivet i regionen. Vi ønsker at våre studenter skal gå rett i jobb, og at de gjerne under studiene arbeider på prosjekter sammen med relevant industri, sier han.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen