Nytt røykgassanlegg gir renere nærmiljø

Franzefoss fortsetter arbeidet med å minimere utslipp fra sin prosessindustri. Nå har nye oljebrennere og røykgassrensing på prosessanlegget for oljeboringsavfall på Husøya i Kristiansund gitt kraftig reduksjon i utslipp av uønskede gasser.

Gjenvinningsanlegget på Husøya ligger strategisk plassert i nærheten av Vestbase, som er oljevirksomhetens hovedforsyningsbase i Midt-Norge. Anlegget gjenvinner olje fra mud og kaks i en termisk prosess, som hovedsakelig varmes opp med anleggets egenproduserte olje. Den resterende oljen selger Franzefoss til godkjente bedrifter som bruker den som energibærer i sin industriproduksjon.

Røykgassen fra forbrenning av spillolje inneholder blant annet hydrogenklorid (HCl), SO2 (svoveldioksid) og NOX(nitrogenoksid). Disse gassene kan bidra til sur nedbør som er ødeleggende for blant annet fiskebestanden i våre fjellvann.

– Anlegget på Husøya tilfredsstilte Avfallsforskriftens krav til røykgassutslipp, med unntak av HCl, SO2 og NOX. I tillegg kunne vi ha forhøyede verdier av TOC/støv ved vedlikeholdsstopp. Høsten 2020 installerte vi derfor et røykgassrenseanlegg for å redusere utslippet av disse gassene, sier Odd Willy Sakshaug, anleggssjef i Franzefoss.

Stor og umiddelbar effekt

Renseanlegget er et tørrfilter bestående av vertikaler poser med bikarbonat som absorbent. Bikarbonat har meget gode absorbentegenskaper i røykgasser med temperaturer over 150 °C. På Husøya har røykgassen temperaturer over 200 °C, og målinger viser at utslippet av HCl og SO2 er redusert med mer enn 90 %.

– Når det gjelder rensing av NOX, er det større usikkerhet knyttet til hvilken teknologi som virker bra. Vi inngikk derfor en kontrakt med leverandøren om et utviklingsprosjekt for NOX-reduserende systemer knyttet til tørrfilter-leveransen, sier Sakshaug.

Utviklingsprosjektet skulle teste ulike løsninger, blant annet en lav-NOx-brenner, røykgassresirkulasjon og bikarbonat med NOX-reduserende tilsetninger. Da det viste seg at lav-NOx-brenneren ga en umiddelbar stor reduksjon, ble denne løsningen valgt.

– De nye oljebrennerne har redusert NOX-utslippet med ca. 50 %. Det betyr at våre utslipp ligger langt under myndighetenes strenge utslippskrav. Franzefoss fortsetter arbeidet med å minimere utslipp fra vår prosessindustri. Vi er meget tilfreds med de resultater som er oppnådd etter at røykgassrensing er installert i 2020, avslutter Sakshaug.

Bilde: Det nye renseanlegget på Husøya har gitt kraftig reduksjon i utslipp av uønskede gasser. (Foto: Frode Sandøy, Franzefoss)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen