På vei mot en bærekraftig mineralnæring

Norsk Bergindustri har gleden av å meddele at vi har mottatt tilsagn om tilskudd til innføring av Towards Sustainable Mining (TSM) i Norge fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). I alt ytes det et tilskudd på inntil 2,46 millioner kroner i perioden frem til og med 2024.

Bergverk: Dette er en svært gledelig anerkjennelse av vår bransjes bærekraftsarbeid, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

Nfd skriver i sin pressemelding at Mineraler er avgjørende for det grønne skiftet, og regjeringen er opptatt av at Norge skal ha en bærekraftig mineralnæring. Towards Sustainable Mining er et godt tiltak i bærekraftsarbeidet i mineralnæringen. Med dette systemet kan bransjen synliggjøre arbeidet de gjør på bærekraft.

Innfører Towards Sustainable Mining

Det var den 2. mars i fjor at Norsk Bergindustri signerte avtalen «Mot en bærekraftig mineralnæring (TSM)». Dette er et program utviklet av Mining Association of Canada (MAC) for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen.

Når Norsk Bergindustri jobber for en mer bærekraftig mineralnæring, tar vi utgangspunkt i næringens største utfordringer i dag, for eksempel ressursutnyttelse/bruk av overskuddsmasser, utslipp av støv/støy/kjemikalier, godt naboskap og HMS.

For de land som har tatt i bruk dette verktøyet viser det seg at det er et godt utgangspunkt for god dialog med ulike lokalmiljøer, grupper som er skeptisk til bergindustrien og sentrale myndigheter ellers.

Tilskuddet fra Nfd vil komme svært godt til nytte gjennom blant annet utvikling av en digital plattform for rapportering, i tillegg til bla prosjektledelse og opplæring underveis. Norsk Bergindustri ser frem til å kunne visualisere og kommunisere miljøinnsatsen på en enkel og troverdig måte for omverden, avslutter Anita Hall.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.

Bilde: Anita Helene Hall og Norsk Bergindustri er på vei mot en bærekraftig næring.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen