REEtec separerer ut sjeldne jordarter

REEtecs industriskala demoanlegg for å separere ut sjeldne jordarter, er i full drift i Herøya Industripark. Neste steg blir å finansiere en framtidig fabrikketablering.

Sjeldne jordartsmineraler er uunnværlige i ny teknologi. De finnes aldri alene, men alltid sammen med andre jordarter. REEtec har utviklet en metode for å separere ut sjeldne jordartsmetaller.

– Vi driftet en pilot i Forskningsparken over en periode på tre år. Det vi nå har bygget, er et industriskala demonstrasjonsanlegg, forklarer daglig leder for REEtec, Sigve Sporstøl.

– Det er et stort sprang kapasitetsmessig mellom de to anleggene, selv om de i prinsippet ikke er så ulike. Det vi driver med nå, er en oppskalering av piloten.

Utfordrende å oppskalere

– Det er alltid en utfordring innen kjemiens verden å få samme resultat når en oppskalerer. Det som er utviklet i lab’en, er ikke alltid like lett å oppskalere. Men nå er vi i ferd med å vise at det vi har utviklet i laboratorieskala, gir de samme resultatene når vi bruke industriskala-utstyr.

Det globale markedet for sjeldne jordarter er på ca. 175 000 tonn årlig (2018-tall) og domineres av kinesiske og australske aktører. Råvarene er helt nødvendige i den nye, grønne teknologien. I dag står Kina for ca. 80 prosent av produksjonen av sjeldne jordartsmetaller, og EU ønsker å få etablert produksjon i Europa.

Må dokumentere at det fungerer

Sjeldne jordarter gir råvarer som er helt nødvendige i den nye, grønne teknologien.

Dokumentasjon på at prosessene fungerer i industriell skala, er helt nødvendig for å få investorer med på å finansiere en slik fabrikk.

– Vi må bevise både for oss selv, eierne og framtidige investorer at dette fungerer, og dermed ta ut den tekniske risikoen fra prosjektet. Det er viktig å vise at det ikke er risikabelt å bygge et fullskala produksjonsanlegg, forklarer Sporstøl.

Demoanlegget kan produsere varer som kan selges, men det er ikke hovedintensjonen med prosjektet. Målet er å vise at en får ut de kvalitetene en skal, og å produsere vareprøver som framtidige kunder kan teste ut og godkjenne. Én prøve er ikke nok. Potensielle kunder vil ha flere prøver for å se at kvaliteten er stabil over tid.

Kontinuerlig testing

REEtec har fått 35 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å bygge anlegget i Bygg 125 i Herøya Industripark. I tillegg har investorene bidratt med midler. Anlegget er gradvis tatt i bruk fra november i fjor, og planen er å drifte anlegget i en periode for å teste ut utstyret og vise at alt fungerer.

– Det gjenstår en del testing, men vi vet allerede nå at de viktigste delene fungerer. Det kjemitekniske ser ut til å fungere veldig godt – like godt som vi håpet, sier produksjonssjef Toril Roberg.

– Vi har en kontinuerlig uttesting av deler av anlegget, og vi skal også lære hvordan vi skal bygge industrianlegget mest mulig effektivt. Vi skal teste ut forskjellige måter å drifte anlegget, vi fintuner kjemiske og tekniske problemstillinger, og vi begynner for eksempel å lære oss mye om stålkvaliteter som brukes, forklarer Roberg.

REEtec tester også ut ulike strategier for styring og overvåking av prosessene. – Når vi bygger et stort anlegg, skal vi vite hvordan det skal se ut, hvilke materialer som skal benyttes, og hvilke dimensjoner som er best. Vi vil ikke ha noen overraskelser, derfor må vi gjøre alt riktig med en gang, understreker produksjonssjefen.

Jobber med råvareleverandører

Teamet som drifter demoanlegget, består av fem fast ansatte medarbeidere. I alt er ni personer knyttet til prosjektet. Scatec AS er hovedeier og engasjerer seg også i uttestingen. – Vi kommer til å drive med testing helt til industrianlegget står ferdig. – Vi lærer noe nytt hver eneste dag, påpeker Sporstøl.

– REEtec jobber med flere råvareleverandører, og når vi har råvareavtaler på plass, er vi sannsynligvis klare til å finansiere og bygge, sier Sporstøl, som ikke vil knytte noe årstall til byggingen.

REEtec har fått 35 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å bygge anlegget i Bygg 125 i Herøya Industripark.

– Vi jobber med et EU-prosjekt sammen med Yara, som er en av råvareleverandørene til REEtecs produksjon. Råvarene kan komme fra sidestrømmer i kjemiske prosesser som f.eks. Yaras gjødselproduksjon, fra gjenvinning av produkter som inneholder sjeldne jordartsmineraler, eller fra gruvedrift.

Mange muligheter i spesialprodukter

En eventuell fabrikk i Herøya Industripark vil være høyautomatisert, og dermed blir det ikke så mange arbeidsplasser i produksjonen. – Det er vanskelig å tallfeste behovet. Vi kommer til å kjøre med en liten organisasjon, men vi kommer til å ha bruk for operatører med god teknisk bakgrunn, understreker Sporstøl.

– Når vi først får basisproduksjonen opp å stå, åpner det seg et vell av muligheter for å lage spesialprodukter. Der kan det på lang sikt ligge mange arbeidsplasser.

Primærproduktene fra REEtec er oksyder av enkeltkomponenter som benyttes i elektronikk, og en rekke andre produkter. Noen av metallene fluoriserer og kan benyttes i belysning og flatskjermer, i lasere og innenfor annen elektronikk.

Det økonomisk mest interessante er sjeldne jordartsmetaller til supermagneter som etter hvert blir brukt i for eksempel elektromotorer i elbiler og i vindmøller. – Det er et marked som øker enormt, sier Sporstøl.

Toppbilde: Produksjonssjef Toril Roberg og daglig leder Sigve Sporstøl i REEtec viser fram noen av jordartsmetallene som er separert ut.

 

Artikkelen er skrevet av Ole Bjørn Ulsnæs for Herøya Industripark.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen