Ekspertise for eksponert havbruk

Akvaplan-niva bistår Nordlaks med gjennomføring av B-undersøkelser ved deres havfarm «Jostein Albert». Prosjektleder for havfarmen, Bjarne Johansen ble med mannskapet på “Rognkjeksen” under prøvetakingen, hvor det ble tatt 35 bunnprøver.

– Vi startet forundersøkelsene i forbindelse med havfarmen i 2018. Lokaliteten ligger mer eksponert til enn oppdrettslokaliteter som vi til vanlig undersøker, forteller Akvaplan-niva rådgiver Vera Remen.

Dette oppdraget er svært omfattende. Havfarmen har MTB på 10 000 tonn.

– 35 prøvestasjoner må være tilnærmet rekord for Akvaplan-niva i gjennomføring av en B-undersøkelse. I tillegg så er det kjempeartig å få se havfarmen på kloss hold, sier Remen.

Bakgrunnen for oppdraget er at oppdrettsselskapet Nordlaks har fått tildelt utviklingstillatelser som skal anvendes to havfarmer, en stasjonær (havfarm 1; «Jostein Albert») og en flyttbar (havfarm 2). Havfarmene skal plasseres i mer eksponerte havområder med komplekse vind-, strøm- og bølgeforhold, og større dyp. Akvaplan-niva har altså bidratt med omfattende undersøkelser rundt havfarmen «Jostein Albert» som har lokalitet 5 kilometer sør-vest for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen.

I tillegg til de nevnte miljøundersøkelsene (B-undersøkelser) så har Akvaplan-niva bidratt med målinger av bølger, strøm og vind i området. Akvaplan-niva startet oppdraget ved å sette ut en bølgebøye i Hadselfjorden i juni 2016 og det ble gjennomført bølgemålinger gjennom ett år. Fra begynnelsen av juni 2020 har Akvaplan-niva gjennomført ytterligere målinger av bølger, strøm og vind i området hvor «Jostein Albert» ble forankret da den ankom Hadselfjorden 13. juni.

Akvaplan-niva har i samarbeid med Multiconsult bearbeidet meteorologiske bølgedata fra bølgebøyen. Hovedhensikten med målingene har vært å få kartlagt ekstremverdier og typiske forhold i området. Dette skal gi grunnlag for konstruksjonsplanlegging og planlegging av blant annet daglige arbeidsrutiner.

Sedimenteringsmodellering

Akvaplan-niva har også gjennomført mindre undersøkelser i forbindelse med Havfarm 2, blant annet gjennom å ha gjennomført bølgemålinger ved hjelp av en bølgebøye som er plassert utenfor Tranøy (fra mai 2018 til slutten av mai 2020). I tillegg har Akvaplan-niva gjennomført sedimenteringsmodellering (modellering av sannsynlig spredning av den organiske belastningen fra anlegget) samt bidratt til konsekvensutredning og områderegulering i forbindelse med Havfarm 2.

– Utviklingsprosjekter som dette krever mer data både før oppstart og under drift sammenlignet med ordinære anlegg. Akvaplan-niva bistår med miljøovervåking og har hentet inn viktige meteorologiske data som er del av grunnlaget for design og planlegging av både havfarm 1 og 2. I tillegg utvikler vi nye metoder for å øke presisjonen både på forundersøkelser og oppfølgende miljøundersøkelser. Akvaplan-niva har vært en god sparringpartner i våre utviklingsprosjekter, sier prosjektleder Bjarne Johansen i Nordlaks.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen