Fjærlett plugging opprettholder verdier og øker produktiviteten

I retrofitanvendelser kan ikke ledninger skiftes ut helt uten videre, forlengelser er også et omstendelig foretak. Rekkeklemmer med ledertilføring som er dreid 90° er derfor hensiktsmessige ved retrofit. Med sin vertikale lederkabling erstatter PTV-rekkeklemmen skrumodulene – og løser dermed de foreliggende problemene.

Man hører det om og om igjen: Anlegget kostet i sin tid mye penger, og det har alltid fungert og produsert pålitelig. Så hvorfor skifte det ut? Selv om et anlegg har blitt vedlikeholdt opp igjennom årene, er moderniseringstiltak fra tid til annen helt uunngåelig. Da må elektriske, mekaniske og elektromekaniske komponenter skiftes ut. Ofte skiftes komponentene ikke ut 1:1, mye heller brukes en adskillig mer moderne teknikk. Blant annet integreres det nye funksjoner i anlegget, eller fremtidig vedlikehold forenkles.

Integrert skruesikring

I ledertilkoblingene i eldre maskiner og anlegg finner man som regel skrukontakter. Også selv om den gammeldagse skruen har mange gode fordeler ved tilkoblingsteknikken, erstattes den stadig oftere med fjærtilkoblingen. En av grunnene til dette er vedlikeholdslistene, som ikke alltid følges. Blant annet må skrukontaktenes feste kontrolleres hvert halvår. Skrumoduler fra Phoenix Contact har likevel en integrert skruesikring som eliminerer behovet for etterfølgende kontroller.

Intuitiv betjening: Pusher oppe, ledertilkobling på siden – tilkoblingsprinsippet er selvforklarende.

Som erstatning for rekkeklemmer i retrofitprosjekter har Phoenix Contact brakt et alternativ til skrumodulen på markedet: PTV-rekkeklemmen. Denne rekkeklemmen – der PTV står for Push-in Vertical – har sitt utgangspunkt i den velrenommerte push-in-tilkoblingsteknikken. Hovedforskjellen ligger i selve lederføringen. Denne fordelen blir spesielt synlig hvis ledningene ligger permanent kablet i anleggene og ikke kan skiftes ut. Kabling fra forsiden ville ha forutsatt en ytterligere reserve i ledningslengden. Hvis tilkoblingsretningen ikke endres, kan ledningslengden opprettholdes helt problemfritt. PTV er dermed den moderne skruen – uten en vedlikeholdsplan som foreskriver kontroll av tilkoblingen.

Push-in-teknikk – en global suksess

Push-in-tilkoblingsteknikken, med sin oransje betjeningshendel, har i mellomtiden fått sitt gjennombrudd på tilnærmet alle områder innen industriell tilkoblingsteknikk. I nesten 15 år har Phoenix Contact utvidet sitt PT-rekkeklemmesortiment rundt denne moderne tilkoblingen. Flere milliarder av disse små hendlene har blitt installert i automasjonsskap rundt omkring i verden.

Push-in-teknikken har klart å bli så utbredt på markedet fordi fordelene imponerer både beslutningstakere og brukere i like stor grad. Den enkle og intuitive betjeningen samt påliteligheten har gitt den en varm mottakelse på verdensmarkedet. Derfor velger stadig flere brukere fjærkraft, også fordi fjærstål har blitt mer pålitelig og muliggjør langtidsstabil forbindelse med uforandrede krefter. Tilkoblingspunktet trenger derfor ikke lenger å kontrolleres

Med inspirasjon fra tradisjon

Tanken om at skrutilkoblinger trenger en endehylse, er for lengst passé. Hvis endehylser har blitt brukt, er dette likevel til hjelp ved bruk av push-in- teknikken. Lederne kan da plugges inn direkte, noe brukeren allerede er vant til fra push-in-rekkeklemmene. Den store hendelen kan betjenes med mange forskjellige typer verktøy. Fordi push-in-rekkeklemmen er så enkel å gjenkjenne, kan brukeren helt problemfritt identifisere hvilken type tilkoblingsteknikk det dreier seg om.

Kapasiteten til PTV-tilkoblingspunktet er unikt for en fjærkraftrekkeklemme. Ved den nye rekkeklemmen PTV 6 kan 10 mmentrådede og flertrådede ledere kobles til. Maksimalt kan 2×4 mmflertrådede ledere med en Twin-endehylse tilkobles, noe som utgjør en viktig forskjell fra skrutilkoblingen. Ved fjærende tilkoblinger, som ved PTV-rekkeklemmen, må to flertrådede ledere være koblet til en endehylse. Ved skrutilkoblingen var Twin-endehylsen ikke tvingende nødvendig.

PTV-rekkeklemmenes tilkoblingsprinsipp er enkelt å forstå: Hendelen indikerer at dette er en push-in-rekkeklemme, og den store lederinnføringstrakten på siden viser hvor lederen skal tilkobles fra. Denne typen lederføring utgjør den største forskjellen fra den vanlige PT-rekkeklemmen.

Like enkel merking som alltid

Som brukeren allerede er kjent med fra skrumodulen, har PTV-serien to merkespor på siden, over lederinnføringstrakten. Her kan de velkjente, små zackremseskiltene monteres i stor (ZB) og i flat (ZBF) variant. Også i en merkekontekst er bøyeradiene av interesse, da ledermerkingen påføres og avleses de rettlinjede lederne helt enkelt.

Kablingsretning gir god oversikt: Merkingen gir god lesbarhet, og ledertilkoblingen bekreftes tydelig med senket pusher.

Den enkle testmuligheten var alltid et sterkt argument for skrumodulen, der spenningstesterens testspiss etablerer kontakt med skruehodet. Ved PTV-rekkeklemmene er testhullet, som ved PT-rekkeklemmene har en diameter på 2,3 mm, optimalisert. Den spesielle strømsøylegeometrien dekker testspissen delvis, og sørger for sikker testkontakt.

Utallige varianter for alle formål

PTV-rekkeklemmene finnes med tre nominelle tverrsnitt: 2,5 mm2, 4 mm2 og 6 mm2. Det finnes to-, tre- og firelederrekkeklemmer. Gruppen med funksjonsklemmer omfatter skillevariantene med universell skillesone og knivskille – disse variantene finnes også i særdeles kompakte varianter uten laskebrønn. Sikringsklemmene danner en annen produktgruppe, der hendelen selv ved tilkoblet leder kan åpnes i sin helhet for å skifte en sikring.

Etasjerekkeklemmen har også blitt tatt godt imot på markedet – nivåforskyvningen gjør det lettere å identifisere og nå inn til det nederste tilkoblingspunktet. Når maskiner eller anlegg skal fornyes, finnes det for et bredt spekter med ledere – fra 0,14 til 10 mm2 – alltid en riktig rekkeklemme (bilde 4).

Fordel med etasjerekkeklemmen: Nivåforskyvningen gir uhindret tilgang til det nederste tilkoblingsnivået og tilhørende pushere med komplett kabling.

Oppsummering

En tilårskommen maskin eller anlegg trenger på langt nær å ende opp i skraphaugen – en retrofit får den tilbake til teknisk state-of-the-art. PTV-rekkeklemmene forener skrumodulens fordeler med alle fordelene ved fjærende ledertilkobling. På lederføringen trenger ingenting å endres. Vedlikeholdsarbeidet som er nødvendig for skruetilkoblingene, bortfaller, samtidig som alle funksjonene opprettholdes i sin helhet. Det store produktspekteret med PTV-rekkeklemmer har riktig produkt for alle situasjoner – slik blir også eldre maskiner og anlegg klare for fremtiden igjen.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen