Planer for ny fylkesvei på Fosen

Det skal bygges ny vei mellom Rissa og Statsbygd i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Dette er en bit av fylkesvei 717 igjennom området der Rissaraset gikk i 1978.

ViaNova Trondheim har på vegne av Trøndelag fylkeskommune varslet at det er satt i gang arbeid med regulering av ny fylkesveg 717. Det skal bygges seks kilometer med ny vei mellom Sund og Bradden. Strekningen er tidligere regulert i plan vedtatt i 2008, men det er behov for små endringer av denne. Forslag til reguleringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn tidligere i år, og er samtidig sendt på høring hos berørte parter.

Den foreslåtte nye veitraseen legger til rette for et sikrere tilbud til myke trafikanter. Fra Sund fram til Reinsalleen vil eksisterende veg bli rustet opp, samt at det planlegges tilrettelegging for bygging av gang- og sykkelveg.

Fra Reinsalleen til Åsan, og videre opp Skaret, blir veien lagt i en helt ny trasé. Denne strekningen har store geotekniske utfordringer, blant annet fordi veien skal gå igjennom områder der det er kvikkleire.

Se 3D-visualisering av den nye vegtraséen her.

Trøndelag fylkeskommune mener at det etter mange og nye faglige vurderinger er trygt å bygge gjennom området, forutsatt at disse faglige anbefalingene blir fulgt.

Fylkeskommunen regner med å ha godkjent reguleringsplan før sommerferien. Byggestart kan bli ved årsskiftet 2020/2021, med ca. 2 års byggetid. Prosjektet har foreløpig en ramme på drøyt 320 millioner kroner.

Planprosessen så langt

I desember 2019 ble planarbeidet kunngjort med brev til berørte og annonse i Fosna-Folket. Den 14. januar 2020 gjennomførte Trøndelag fylkeskommune et åpent informasjonsmøte om planarbeidet i Fissa Misjonshus. To dager senere holdt fylkeskommunen åpen kontordag i Rissa rådhus, med anledning til å snakke med representanter fra fylkeskommunen og rådgivende konsulentfirma. Det har i ettertid kommet mange innspill, som er forsøkt ivaretatt i planforslaget som fylkeskommunen nå legger ut.

Merknader til planforslaget sendes innen er 29. mai 2020 til: postmottak@trondelagfylke.no

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen