Industri i Norge - illustrasjon bakgrunn

Om oss

«Industri i Norge» skal bli det polytekniske og industrielle Norge sin egen informasjons- og kommunikasjonsportal. Dette er viktig i en tid hvor det mer enn noen gang tydeliggjøres at det blir industrien vi må leve av fremover. Tiden for pengeflytting og papirverdier er over.

Hva industrien produserer er virkelige penger, håndfaste produkter som genererer håndfaste verdier. Dette faktum vil være fundamentet som «Industri i Norge» vil bygge sin drift på.

Den 4. industrielle revolusjon, Industri 4.0 har allerede blitt motoren til den pengemaskinen som «Industri i Norge» og mange med oss ser konturene av. Industri 4.0 er helautomatisert industriproduksjon. «Industri i Norge» kommer til å fokusere mye på muligheten som ligger i at industriens produksjonslinjer blir «uberørt av menneskehender».

Det grønne skiftet vil selvfølgelig bli sentralt og ikke minst vil også «Tingenes Internett», IoT bli det. Grunnen er enkel. Det genereres allerede enorme forretningsmuligheter innen nettopp IoT, og flere vil det bli. Disse vil selvfølgelig bli utnyttet. Men det betyr også at både muligheter og konsekvenser av utrullingen av den nye teknologien også må med. Dette vil gjenspeiles i den redaksjonelle dekningen.

Industri, infrastrukturutbygging, smarte byer, digital utvikling osv. alt vil finne sin plass i «Industri i Norge». Tanken er at «Industri i Norge» skal bli den polytekniske medieportalen du ikke en gang visste kunne bli mulig.

Matproduksjon vil også bli en sentral del av «Industri i Norge». I pengeflyttingens tid har spesielt landbruk ikke fått den rollen mange mener de fortjener, som en sentral del av norsk verdiskaping. Riktignok har oppdrettsindustrien blitt enorm, men landbruket vil i tiden fremover få en ny og vesentlig viktigere rolle enn før. Det vil den globale utviklingen vi pr. november 2018 kan se sørge for. Realverdienes tidsalder er på vei tilbake, og lite om noe har større realverdi enn mat.

«Industri i Norge» er et digitalt fagtidsskrift som fyller ut både ditt informasjons- og ditt kommunikasjonsbehov. Et digitalt fagtidsskrift som dekker dagliglivets konkrete utfordringer for små og store industri og produksjonsbedrifter. Nye produkter, nye tjenester, nye løsninger, fremtidsvyer og ikke minst nye teknologier. Målet er at «Industri i Norge» skal bli portalen hvor hver bransje har sitt tidsskrift.

«Industri i Norge» har blitt etablert av tre partnere, med tidligere ansvarlig redaktør i industri- og teknologiavisene Moderne Produksjon og Ingeniørnytt, Hans Christian Færden i spissen. Disse to avisene ble nedlagt ved nyttårsskiftet 2016/17 og det er erfaringene fra og i stor grad målgruppene til disse to avisene som nå bringes inn i «Industri i Norge»,

De andre partnerne er en annen tidligere redaktør i Ingeniørnytt, Eirik Iveland og Øystein Thune, daglig leder i Internett Studio AS. Partnerne er henholdsvis ansvarlig redaktør, redaksjonsjef og teknisk sjef.

 

Rull til toppen