Samferdsel

T-banetogene som små kraftverk

Friksjon skaper varme og bremser frigjør energi. For å utnytte denne energien best mulig i sitt underjordiske nettverk, har Wiener Linien funnet en innovativ løsning.

Les mer »

Trondheim Lufthavn Værnes utvider

Avinor igangsetter nå et prosjekt for å utvikle og modernisere Trondheim Lufthavn Værnes. I tillegg til å øke kapasiteten er målet å gjøre lufthavnen mer effektiv, sikrere, fleksibel og grønn.

Les mer »

365 millioner til satellittbase på Andøya

Regjeringen vil gi Andøya Space Center inntil 365 millioner kroner i finansiering for å etablere Andøya Space Port, en oppskytningsbase for småsatellitter på Andøya. Men først må selskapet oppfylle en rekke vilkår.

Les mer »

Planer for ny fylkesvei på Fosen

Det skal bygges ny vei mellom Rissa og Statsbygd i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Dette er en bit av fylkesvei 717 igjennom området der Rissaraset gikk i 1978.

Les mer »

Kuka får kjempekontrakt med BMW

Til fremstilling av aktuelle og fremtidige modeller skal BMW sette inn 5000 Kuka industriroboter i produksjonsanlegg over hele verden. De ulike robotmodellene fra Kuka skal blant annet brukes til karosseribygging.

Les mer »

Nullutslipp på Norges største bilfrie passasjersamband

Fergene Kongen og Dronningen seiler allerede utslippsfritt. Prinsen følger i deres kjølvann til påske. Ifølge Ruter vil elektrifiseringen av de tre fergene kutte utslipp av 20 tonn NOX og 6000 tonn CO2 årlig, noe som tilsvarer å fjerne rundt 3000 fossildrevne biler fra veiene.

Les mer »
Rull til toppen