Samferdsel

Nå kan du leie elsykkel i Bærum

De siste årene har det foregått en regelrett eksplosjon av elsparkesykkelutleie landet over, og da særlig i hovedstadsområdet. Nå prøver et av selskapene, Tier, å utvide tilbudet til også å gjelde elsykler.

Les mer »

Sporveien kjøper skinnepussere til trikk og T-bane

Styret i sporveiskonsernet vedtok i går å gå videre med planene om å anskaffe skinnepussemaskiner til trikk og T-bane. Dette innebærer at Sporveien investerer i helt sentrale verktøy for vedlikehold av infrastrukturen, og et arbeid som frem til i dag er blitt ivaretatt av innleide ressurser. Det vil imidlertid ta ca. et år før maskinene er på plass.

Les mer »

Fair Transport utvikles videre

Etter halvannet år med sertifisering, kvalitetssikring og oppfølging, kan Norges Lastebileier-Forbund (NLF) markere at hele 200 bedrifter har oppnådd Fair Transport-status. Nå tas Fair Transport ett steg videre.

Les mer »

Midler til prosjekter for utslippsfri nærskipsfart

PILOT-E vil støtte prosjekter innen utslippsfri maritim nærskipsfart, hydrogen og et energisystem for omstilling. Det blir ny søknadsfrist for PILOT-E i september 2021 og prosjektoppstart fra januar 2022. Utlysningen blir publisert i april og åpner for søknader i juni.

Les mer »

Flere jenter må velge bygg- og anleggsfag

Første mars går fristen ut for å søke videregående opplæring. Blant jenteforeldrene til landets tiende-klassinger anbefaler kun 10 % bygg- og anleggsfag til sine døtre, men om de hatt en sønn ville 26 % anbefalt samme utdanning.

Les mer »

SINTEF Ocean medlem i IWA

Et viktig satsningsområde for SINTEF Ocean er grønn skipsteknologi. Derfor blir vi nå medlem av IWSA – International Windship Association – som jobber med løsninger innen vindpropulsjon for kommersiell shipping globalt.

Les mer »

Løste setningsutfordring med spesialtilpasset kompensator

IBECO har løst utfordringen med setninger på opptil 600 mm ved hjelp av en ny, spesialtilpasset setningskompensator. Det er en del av det store Västlänken-prosjektet ved sentralstasjonen i Göteborg, som krevde en løsning som tåler 100 år med setninger i leiren.

Les mer »
Rull til toppen