Flere jenter må velge bygg- og anleggsfag

Første mars gikk fristen ut for å søke videregående opplæring. Blant jenteforeldrene til landets tiende-klassinger anbefaler kun 10 % bygg- og anleggsfag til sine døtre, men om de hatt en sønn ville 26 % anbefalt samme utdanning.

Kun 6 % av søkerne til bygg- og anleggsteknikk har vært jenter de siste årene. En ny undersøkelse Opinion har gjennomført for Veidekke viser at foreldrenes råd er preget av et svært tradisjonelt kjønnsrollemønster.

– Kvinner er dessverre sterkt underrepresentert blant landets fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, og det ønsker vi å gjøre noe med. For skal vi rekruttere motiverte og dyktige lærlinger må vi få med både jenter og gutter. Det er ingen grunn til at det bare er gutta som skal være med og bygge landet, sier konserndirektør HR/HMS Anne Thorbjørnsen i Veidekke.

Følg drømmen – ikke strømmen

Alle barn elsker å bygge, men det er nesten bare guttene som velger å fortsette med dette når de skal velge utdanning og yrke. Veidekke håper ungdommene i større grad legger egne interesser og motivasjon til grunn for sine valg, og at flere jenter krysser av for bygg- og anleggsteknikk innen fristen som er 1. mars. Tall fra Entreprenørforeningen EBA viser at mer enn fire av ti bedrifter sliter med å få tak i fagarbeidere, og landet trenger 8500 nye fagarbeidere innen bygg og anlegg hvert eneste år frem mot 2030.

Vet mor eller far best?

Veidekkes konserndirektør HR/HMS Anne Thorbjørnsen ønsker at flere jenter velger bygg- og anleggsfag.

Tidligere undersøkelser viser at foreldrene er barnas viktigste rådgivere når de skal velge studieretning. Opinions ferske undersøkelse viser at mye tungt fysisk arbeid er en barriere for foreldrene mot å anbefale bygg- og anleggsfag ifølge 84 % av mødrene og 72 % av fedrene. 33 % av fedrene og 24 % av mødrene mener også at arbeids­miljøet passer best for menn. Veidekkes interne undersøkelser viser derimot at våre kvinnelige fagarbeidere og lærlinger trives like godt som sine mannlige kolleger.

Trenger forbilder

– Veidekke er Norges største entreprenør og vi har om lag 4500 ansatte på våre bygg- og anleggsprosjekter rundt i landet. Kvinneandelen er dessverre sørgelig lav: Blant våre 1500 ingeniører er 216 kvinner (20 %), mens vi bare har 50 kvinnelige fagarbeidere (2 %). Disse er dyktige og gode rollemodeller som fremsnakker yrkesfag og vår bransje. Nå ønsker vi at flere jenter velger en karriere som lærling eller fagarbeider hos oss, avslutter Thorbjørnsen.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen