IHM dokumentasjon og management for skip

Metizoft sin nøkkelferdige overvåker farlige materialer som er brukt i konstruksjonen av skip.

Det er en stor utfordring å håndtere farlige materialer (IHM – Inventory of Hazardous Materials) på fartøy i drift og under resirkulering ved slutten av skipets levetid. Den nye IHM-konvensjonen krever registrering av alle farlige komponenter og materialer som brukes i byggingen av et skip og i fremstillingen av dets utstyr. Hver påfølgende eier av skipet er pålagt å registrere eventuelle endringer i materialer eller utstyr gjennom hele skipets livssyklus. IHM-rapporten må leveres til gjenvinningsanlegget når skipet sendes til vraking eller resirkulering.

IHM for optimal sikkerhet

Metizoft tilbyr et sertifisert IHM-system som er i tråd med IMOs regelverk i Hong Kong konvensjonen for sikker og miljøvennlig resirkulering av skip og EUs skipsgjenvinnings forordning. Løsningen kan håndtere dokumentasjonsprosesser for hele skipets livssyklus, og overvåke mer enn 20 typer av farlige materialer, inkludert asbest, PCB og KFK.

IHM-inspeksjon ombord på et fartøy.

En sanntids oppdatert IHM hjelper skipets mannskap i å ta de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger ved håndtering av farlige materialer. Hvis for eksempel en betydelig mengde av asbest er funnet om bord i et fartøy vil det automatisk lages en plan for sikker håndtering.

Det blir også enkelt å lage resirkuleringsplaner med fokus på arbeidstakernes sikkerhet. Når man på forhånd vet hvor farlige materialer befinner ser, kan de som arbeider med gjenvinningen unngå å eksponeres for disse skadelige stoffene.

Klare fordeler

Metizoft løsning kan brukes til alle typer fartøy og maritime konstruksjoner som faller inn under IHM-konvensjonen. Som HazMat Expert-selskap med sertifiserte IHM-inspektører, kan Metizoft håndtere løsninger for både nye og eksisterende fartøy.

Et eksisterende fartøy uten IHM må ha inspeksjon utført av sertifisert personell. De entrer skipet for å ta prøver for å se om det finnes farlige materialer. Prøvene sendes deretter til et sertifisert laboratorium. Inspeksjons-og laboratorieresultatene er dokumentert i en IHM-rapport. Når IHM-rapporten er godkjent, kan Metizoft bistå i å holde systemet oppdatert.

Innen utgangen av 2020 vil ca. 30 000 skip verden over bli pålagt å ha en sanntids oppdatert IHM om bord for å unngå brudd på EUs skips gjenvinningsforordning. Det anslås at ca. 60 000 fartøy over hele verden vil bli påvirket av Hong Kong konvensjonen.

Metizoft og dets datterselskaper er sertifisert av DNV GL, ABS, Lloyd ‘ s register og BV.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen