Midler til prosjekter for utslippsfri nærskipsfart

PILOT-E vil støtte prosjekter innen utslippsfri maritim nærskipsfart, hydrogen og et energisystem for omstilling. Det blir ny søknadsfrist for PILOT-E i september 2021 og prosjektoppstart fra januar 2022. Utlysningen blir publisert i april og åpner for søknader i juni.

PILOT- E er en ordning etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet er at nye produkter og løsninger innen miljøvennlig energiteknologi blir raskere utviklet og tatt i bruk og bidrar til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Her er årets temaer

Fra hjul til kjøl – utslippsfri maritim nærskipsfart. PILOT-E fortsetter arbeidet med å bidra til omstilling og få ned utslippene fra norsk og internasjonal skipsfart. Regjeringen har uttrykt en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030 sammenlignet med 2005, herunder å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøykategorier. Årets PILOT-E utlysning er rettet mot ambisiøse prosjekter som inneholder innovative teknologier og løsninger for utslippsfri maritim transport, med et særlig fokus på nærskipsfart.

Hydrogen – aktørkoordinering og forsterking av knutepunkt. PILOT-E vil fortsette arbeidet med å utvikle hydrogen som energibærer i aktuelle segmenter til sjøs og på land. Årets utlysning etterspør spesielt prosjekter som bidrar til kostnadsreduksjoner og dermed muliggjør markedsmessig fungerende forsyning og verdikjeder for hydrogen. Det er mange initiativ i gang og det er et mål at utlysningen kan bidra til å forbedre aktørkoordineringen omkring aktuelle knutepunkter for hydrogen.

Et energisystem for omstilling. Høy grad av elektrifisering er avgjørende for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Energi- og effektbehov er en begrensning og driver opp investeringene i kraftnettet. PILOT-E lyser ut midler til prosjekter som kan møte utfordringene og utnytte mulighetene på smartere måter med ny teknologi og nye løsninger og dermed bidra til å redusere behovet for investeringer i kraftsystemet.

Se mer informasjon om utlysingen på PILOT-Es nettsider.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen