Norsk rederi når klimamål om to år

Den internasjonale shippingbransjen skal kutte 40 % CO2 innen 2030. Det norske rederiet Klaveness Combination Carriers sikter mot å nå målet allerede i 2022.

– For å lykkes i fremtidens shipping-industri, må shipping-selskaper ta klimatrusselen på alvor, og de må gjøre det nå. Fremtidens vinnere i shipping-bransjen vil være selskaper som kan tilby konkurransedyktig lav-karbon eller null-utslipps transportløsninger til sine kunder, sier adm. dir. Engebret Dahm i Klaveness Combination Carriers.

Lønnsom omstilling

International Maritime Organization (IMO) vedtok i 2018 nye bransjekrav om forbedring av effektivitet og reduksjon i absolutte CO2-utslipp med 40 % innen 2030. Det skjer ikke uten økte kostnader for rederiene og deres kunder. Samtidig gir det også muligheter for de som evner å posisjonere seg raskt.

– Klaveness Combination Carriers (KCC) ser på omstillingen mot en lav-karbon shippingindustri som en forretningsmulighet. Vi mener bærekraftig drift ikke bare er bra for miljø og klima, men også for bunnlinjen, sier Dahm.

Klaveness Combination Carriers og adm. dir. Engebret Dahm har ambisjoner om å nå shippingbransjens klimamål allerede i 2022. (Foto: KCC)

Selskapet presenterte nylig sin miljøstrategi, der de har satt som mål å gå lengre enn ambisjonene IMO har satt for bransjen. KCC skal nå IMO 2030-målene innen 2022 og har som mål om å bli karbon-nøytral innen 2030. Målene skal nås gjennom økt energi- og operasjonell effektivitet, bruk av biobrensel, og om nødvendig kjøp av klimakvoter. Som en del av strategien, vil selskapet ta i bruk ny teknologi på eksisterende skip og arbeide aktivt i utviklingen av null-utslipps skip.

Ikke seil med tomme skip

KCC har et godt utgangspunkt med en flåte av kombinasjonsskip som ved å kombinere transport av tørrbulk og tank-laster minimerer tiden uten last til under 10 %. På grunn av sin langt høyere effektivitet gir KCCs transport-løsninger 30–40 % lavere CO2-utslipp per transportert tonnmil og bedre lønnsomhet enn standard tank og bulkskip.

– For eksempel et standard tørrbulk-skip som transporterer kornprodukter fra Sør-Amerika til Asia seiler gjennomsnittlig tomme opp til 45 % av tiden. Ved å utnytte skipenes kapasitet begge veier minimerer KCC «energi-sløsing» og reduserer vesentlig CO2-utslippet sammenlignet med standard skip.

Dahm legger til at det kritisk at shipping-bransjen viser mer åpenhet i arbeidet med å redusere sine CO2-utslipp. Bransjen trenger å bygge tillitt til at den er oppriktig opptatt av å nå klima-målene.

– I KCC forplikter vi oss til full åpenhet og jevnlig rapportering av hvordan vi beveger oss mot ambisjonene vi har satt oss, i tillegg vil vår miljørapportering bli verifisert av en uavhengig tredjepart. Norsk skipsfart har funnet nye løsninger før. Vi er sikre på at bransjen og vi i Klaveness vil gjøre det igjen. Men det må skje nå, sier Dahm.

Klaveness sin miljøstrategi kan lastes ned her:

https://www.combinationcarriers.com/environmental-strategy

Toppbilde: På grunn av sin langt høyere effektivitet gir KCCs transport-løsninger 30–40 % lavere CO2-utslipp per transportert tonnmil og bedre lønnsomhet enn standard tank og bulkskip. (Foto: KCC)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen