Ny metodikk for å vurdere bærekraft i mobilitetsprosjekter

Statens vegvesen skal utvikle en metode for å evaluere bærekraft som inkluderer både sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn.

– Vi har nylig gjennomført et forprosjekt, der vi har sett på hva som finnes av metodikk for å verifisere om et mobilitetsprosjekt er bærekraftig. I dag mangler vi gode metoder for særlig sosiale aspekter ved bærekraft, forteller seniorarkitekt Ana Kastratovic Johansen i Statens vegvesen.

Bærekraft handler om mer enn klima og miljø

Bærekraft har spilt en viktig rolle i norske mobilitetsprosjekter i relativt lang tid, men blir stort sett redusert til å kun handle om klima- og miljøhensyn.

– Vi stilte spørsmål om det finnes noen god metode som setter både sosial rettferdighet og inkludering, økonomisk bærekraft og klima- og miljømål i sammenheng. I gjennomgangen av metoder har vi ikke funnet noen som er tilpasset omfanget av hva et mobilitetsprosjekt kan være, sier Ana Kastratovic Johansen.

Den ferske rapporten «Metodeutvikling for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter» beskriver hva som finnes av metoder for evaluering av bærekraft, og skisserer en fremdriftsplan for videre utvikling av metodikk i mindre og mellomstore mobilitetsprosjekter i 2021.

Ønsker samarbeid om videre utvikling

En bærekraftevaluering bør kunne si noe om hvordan nye løsninger ivaretar klima og miljø på en sosialt rettferdig og økonomisk forsvarlig måte. Målet nå er å utvikle ny metodikk i samarbeid med næringsliv, kommuner og akademia.

Forprosjektet ble initiert av Statens vegvesen i 2020, i et samarbeid med blant annet Testarena Kongsberg By&Lab og SAMS Norway. I fortsettelsen av arbeidet har Vegvesenet med seg partnerne fra forprosjektet, men ønsker også et bredere samarbeid.

– Ta gjerne kontakt om dere jobber med lignende prosjekter og er interessert i et samarbeid, sier Ana Kastratovic Johansen.

Et viktig steg i et videre arbeid vil være å definere hva som ligger i begrepet mobilitetsprosjekt. I dette arbeidet er det snakk om små og mellomstore prosjekter, som for eksempel en gang- og sykkelvei, sykkeldelingsløsninger, innføring av autonome busser og ITS-piloter.

Bilde: Samfredselsprosjekter skal gi økte mobilitet – men de må også være bærekraftige. (Foto: TAK By&Lab/Katja-Pauliina Skille)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen