Ny motorvei til Trondheim lufthavn

Nye Veier bygger ny E6 fra Ranheim til Værnes. Veistrekningen er 23 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Hele strekningen er planlagt ferdig 2025.

Tidsbesparelsen er ca. 5 minutter på grunn av hastighetsøkningen, men i rushtiden kan folk oppleve å spare mer.

– På en typisk ettermiddag er det i dag kø på tur ut av Trondheim. Nå bygger vi en kapasitet som gjør at den køen ikke vil eksistere, sier Grim Rønsberg som er prosjektsjef i Nye Veier.

Stort sett langs dagens trasé

Nye E6 følger i hovedsak dagens trase, det skal bygges lite i jomfruelig mark. Bredden utvides i stor grad dagens E6, men noen steder blir veien rettet ut for å legge til rette for fartsgrense 110 km/t.

En sving mellom Ranheim og Væretunnelen på dagens E6 er for krapp, der vil Nye Veier gå utenfor dagens veilinje og lage en stor fjellskjæring. Nord for Leistadkrysset i Malvik kommune vil de lage en mindre krapp sving og en slakere stigning enn det vi har i dag. Ved Hommelvik endres utgangsvinkelen fra Stavsjøfjelltunnelens to løp, og det legges opp til en løsning med nye bruer som har en annen vinkel enn dagens over elven Homla.

Statsminister Erna Solberg fikk ta det første spadetaket for ny E6 fra Ranheim til Værnes. Ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes, stilte opp som trillebårehjelper. Til venstre: Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

En viktig sikkerhetsfaktor er at det finnes evakueringstuneller mellom løpene – slik at naboløpet kan brukes til evakuering dersom det oppstår en ulykke.

– Når vi er ferdig folk å legge merke til at det blir en komplett firefelts motorvei. Som også skal ha skilt trafikk, slik at du ikke trenger å forholde deg til møtende trafikk, sier Rønsberg.

Ferdig i 2025/2026

Sammen med entreprenør Acciona med rådgiver Rambøll Norge AS bygger Nye Veier 23 km motorvei fra Ranheim til Værnes. Med fire felt, midtdeler, doble tunnelløp og fartsgrense på 110 km/t, får trafikantene en mer trafikksikker vei med bedre trafikkflyt og kortere reisetid.

Acciona har valgt LNS som underentreprenør på tunnelarbeid på oppgraderingen av E6 Ranheim-Værnes. LNS vil jobbe med Stavsjøtunnelen (1770 meter lang) og halvparten av Helltunnelen (tilsvarende 1950 meter). Tunnelarbeidet vil foregå fra januar 2021 til sommeren 2022.

Nye Veier planlegger åpning av hele den nye veien ved årsskiftet 2025/2026. Mellom Trondheim og Hommelvik vil de åpne i slutten av 2024, mens veien mellom Trondheim og Reitan (dagens avkjøring til Storsand) åpner i slutten av 2023. Utbyggingskostnaden er på 4,3 milliarder kroner.

E6 mellom Ranheim og Værnes gjennomgår i disse dager en «extreme makeover». Veiselskapet Nye Veier AS og deres entreprenør Acciona Construcction skal utvide veien, slik at E6 får doble tunnelløp og sammenhengende fire felt mellom Trondheim og flyplassen. (Illustrasjon: Nye Veier)

– Ny E6 mellom Ranheim og Værnes er en gigantinvestering på et kjærkomment tidspunkt. Den bygger landet, regionen og arbeidsmarkedet sammen. Den reduserer reisetiden, øker verdiskapingen, og den fjerner kø- og gjennomgangstrafikk, sa ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes, ved markering av anleggsstarten.

– Jeg tror det folk flest vil legge mest merke til med nye E6 er at de gamle tunnelene får hvert sitt tvillingløp, slik at trafikantene slipper møtende trafikk i tunnelene, sier Rønsberg.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen