Ny togtrasé Oslo-Stockholm gir stor klimagevinst

Allerede etter fem år gir en moderne toglinje mellom Oslo og Stockholm positive klimaeffekter. Prosjektet vil være lønnsomt både for samfunnet og rent bedriftøkonomisk.

En ny klimarapport som selskapet Oslo-Sthlm 2.55 gjort viser at store og raske klimagevinster venter når en moderne jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm står ferdig. Allerede etter fem år kan prosjektet være klimanøytralt og deretter genererer forbindelsen positiva klimaeffekter. En raskere jernbaneforbindelse skulle innebære att over en million flyreiser flytter til toget på strekningen hvert år.

– Om Sverige skal bli et av verdens første fossilfrie velferdsland og vi mener alvor med att stille om til et holdbart transportsystem så kan vi ikke la den her typen av prosjekt vente, sier Jonas Karlsson, adm. dir. i Oslo-Sthlm 2.55.

Begynner veldig raskt generere store klimagevinster

I klimautredningen inngår en analyse av den totale klimapåvirkning fra den foreslåtte, oppgraderte jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm. Dette inkluderer utslippsreduksjoner som følge av overflytting av reisende fra fly og bil til jernbane samt utslipp fra resurs- og energiforbruk ved bygging, drift og vedlikehold.

– Jeg tror det er vanskelig å finne et jernbaneprosjekt som bærer seg økonomisk og som også så raskt genererer denne typen klimagevinster, sier Jonas Karlsson, adm. dir. i Oslo-Sthlm 2.55.

Muligheten til utslippsreduksjoner som følge av at godstrafikkens overføres fra lastebil til tog bedømmes som gode, men dette er ennå ikke regnet inn. Effekter av økt kapasitet for gods på jernbanen skal altså adderes som ytterligere positiv effekt på tilbakebetalingstiden fra prosjektet.

– Man må veie både de positive og negative effektene for å få et samlet bilde av hvilke konsekvenser et prosjekt får for klimaet. Vi kan konstatere at Oslo-Stockholm veldig fort begynner å betale av på vår felles klimaskyld. Jeg tror det er vanskelig å finne et jernbaneprosjekt som bærer seg økonomisk og som også så raskt genererer denne typen klimagevinster, mener Karlsson.

Den nye rapporten som bygger på Trafikverkets antagelser om utslippsreduksjon i biltrafikken og i produksjonskjeden, viser at tilbakebetalingstiden blir cirka fem år. Dette er ekstrem kort tid for et større jernbaneprosjekt. Bara utslippsminskningen fra flyet er 66 tusen tonn CO2 per år og legger man til høyhøydeeffekter tilsvarer det 92 tusen tonn CO2 per år.

I tillegg til ny trasé må noen av stasjonen langs eksisterende jernbane oppgraderes. Slik tenker man at Bjørkelangen stasjon kan bli seende ut.

Den massive overføringen finansierer infrastrukturen

Oslo-Sthlm 2.55 har tidligere undersøkt hva det skulle koste om den norske og svenske staten valgte å brukerfinansiere de nye jernbaneforbindelsene som kreves for å nå Trafikverkets mål om en reisetid under tre timer mellom hovedstedene. De finansielle studiene for prosjektet viser at en beskjeden økning av dagens billettpris, og betydelig billigere enn kostnaden for å fly, er fullt tilstrekkelig for å finansiere en ny jernbaneforbindelse over grensen.

– I sluttenden finnes det flere alternativ til hvordan jernbaneforbindelsen skulle kunne bygges, finansieres og betales. Vi har vist at en ny forbindelse mellom Oslo og Stockholm er like lønnsom som Øresundsbroen, både for samfunnet og som ren investering. Nå kan vi også vise at forbindelsen veldig fort begynne å generere store klimagevinster. Vi ser fram til at Sverige og Norge sammen starter en forstudie for en moderne forbindelse, sier Karlsson.

Les mer på Oslo-Sthlm 2.55

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen