Nyttig lesing for alle som driver med transport

«Transportbestilleren» er en lærebok i logistikk og transport videregående og høyere utdanning. Men også et nyttig verktøy for alle som skal bestille og utføre transport av gods.

Boken gir en grundig innføring i faget bestilling av godstransport, med særlig oppmerksomhet rettet mot landtransport. Det er lagt vekt på å vise hvilke vurderinger bestilleren må gjøre før hun bestiller transport, for å være på rett side av loven.

Einar Spurkeland, er fagbokforfatter, skribent og tilknyttet OsloMet. Han er tidligere kommunikasjonssjef i DB Schenker i Norge og kjenner transportbransjen godt. I «Transportbestilleren» ta han for seg mange aspekter som man bør kunne når man skal drive med transport og spedisjon. Innledningsvis gis en overblikk over bransjen, videre er lover regler viet mye plass. Det er mye man skal forholde seg til, og det tas også opp hvem som ansvar i de forskjellige fasene av transporten – og når noe går galt.

De økonomiske aspektene en oversikt over hvilke kostnader man må innberegne. Selv om det ikke er en økonomibok, kunne det godt ha vært flere regneeksempler. Kapittelet Transportbestilling i praksis tar for seg avtaler, spesielt gods, reklamasjon og sjåførens ansvar. Også myndighetens rolle får plass i boken. Ulike myndigheter kan – og vil – blande seg inn i virksomheten.

Behov for mer kunnskap

«Transportbestilleren» er nyttig både som fagpensum og som verktøy for alle som arbeider i logistikk- og transportbransjen.

Bransjen er i sterk endring med økt internasjonalisering. En NTP-analyse sier at utenlandske biler tar større andeler av gods, og at godstransport på vei vil øke. Det er mange useriøse aktører og det er mange utenlandske transportører som ikke har nødvendig kjennskap til norske forhold. For å unngå useriøs transport har de som bestiller oppdragene et særlig ansvar for at godset kommer sikker frem – og at transporten underveis er forsvarlig. Det kan være andre faktorer enn pris som bør vektlegges. Behovet for mer kunnskap er absolutt til stede, og denne boken gi et bidrag på veien. «Transportbestilleren» kan brukes til selvstudium eller som fagpensum på kurs i transportfaget på videregående skoler, på fagskoler og i høyere utdanning. De som arbeider i logistikk- og transportbransjen, vil også ha nytte av den.

Boken er utgitt av Fagbokforlaget og er kvalitetssikret av Arbeidstilsynet, Difi og Norsk Transportarbeiderforbund.

Les mer på Fagbokforlaget

Toppbilde: Transportbransjen blir stadig mer internasjonal. Aktørene er av varierende seriøsistet. (Illistrasjonsfoto)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen