Utslippsfri nyttetransport presser seg frem

Zerokonferansen 2018: Norges rolle som foregangsland på elektrifisering av personbiler har internasjonal betydning. Et grønt skifte innen nyttetransport har latt vente på seg, men ting begynner å skje.

Et knippe av Norges største selskaper – Posten, Ruter, Veidekke, Tine, Sønnico, Umoe, Agder Energi og Coca-Cola – har gått sammen i GreenFleet, et pådriverprosjekt under Norge203040.

Under Zerokonferansen deltok flere sentrale aktører i en debatt på delseminaret ”Nyttetransport – klimaløsninger som duger.” Edward Jobson, Vice-President Electromobility i Volvo Trucks fortalt om konsernets planer for elektrifisering av lastebilflåten.

– Det er dyrt å utvikle slike løsninger, og vi må tenke langsiktig. Kundene har langt flere kjørte kilometer enn privatbileiere, det gir bedre inntjening, sa Jobson.

Også Jonas Nordh, Director Sustainable Transport i Scania mener elektrisk drift er bra, men pekte på at det tar tid utvikle drivverdige løsninger.

– Vi jobber derfor med flere alternative drivstofftyper. Biodrivstoff gir størst reduksjon i CO2, mens elektrisk drift er mest kost-effektivt. Brenselceller på hydrogen og elektriske motoveier er sannsynligvis også en del av løsningen, mener Nordh.

Panelet skisserte ulike måter for å redusere utslippene fra nyttetransporten. Fra venstre Edward Jobson, vice-president electromobility, Volvo Trucks – Torfinn Belbo, rådgiver transport, ZERO – Jon André Løkke, CEO, NEL og Jonas Nordh, Director Sustainable Transport, Scania. (Foto: Eirik Iveland)

Tankbiler på kukraft

2025 har TINE har en ambisjon om å bli Europas mest klimavennlige meieribedrift. Målet innebærer konkrete og kraftfulle tiltak på transport og produksjonssiden.

– Vi er allerede et godt stykke på veien mot målet, sier direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE, Lars Galtung.

I 2017 startet Tine å fylle biogass fra egne melkekuer på nye transportbiler. Biogassen er produsert av Greve Biogass i Vestfold, som tar imot kumøkk fra 1400 kyr og blander dette med husholdningsavfall

GreenFleet-bedriftene etterspør nå klimavennlige tyngre kjøretøy, og peker på at myndighetene spiller en avgjørende rolle for å få med næringslivet på et raskere skifte til klimavennlige transportløsninger.

– Det har vært brukt sterke virkemidler i forhold til el-biler. Jeg håper at myndighetene følger opp med incentiver for å få på plass infrastruktur og gode markedsbetingelser for biogass basert på husdyrmøkk. Myndighetene har tidligere satt seg mål om å utnytte 30 prosent av husdyrmøkka til energiproduksjon. Tine vil gjerne hjelpe til med å nå den målsettingen, sier Galtung.

Også flytrafikken må bli utslippsfri, og Pipistrel viste frem Alpha Electro G2 på Zerokonferansen. Avinor ser for seg at en større utgave kan bli aktuell for det norske kortbanenettet. (Foto: Eirik Iveland)

GreenFleet-bedriftenes klimamål

Ruter har mål om å bli fossilfri innen utgangen av 2020 og utslippsfri innen 2028. Posten og Bring skal kun benytte fornybare energikilder innen 2025. Tine har som mål å kun bruke fornybart drivstoff innen 2025. Veidekke skal drive virksomheten i tråd med Paris-målene. Umoe har en målsetning om en fossilfri bilpark innen 2025 i deres selskaper og Sønnico har som mål å anskaffe kun utslippsfrie servicebiler innen 2025. Agder Energi har som mål å gjøre transporten sin gradvis utslippsfri når bilavtaler fornyes og det finnes utslippsfrie alternativer.  Coca-Cola har som mål å redusere klimautslippene med 50 % innen 2025 og kun bruke 100 % fornybar elektrisitet innen 2020.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Rull til toppen